Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Nūghāb Najimābād Nagūr Nūr-e Sar Nūrābād Nāman
Nāvokh Nowdeh Nowshahr Najneh-ye 'Olyā Nūq Nūkābād
Nūkand Nārlī Ājī Sū Nārenj Bon Neqārchī Mah̨alleh Neysīyān Nasīmābād
Nahr-e H̨oseyn Nez̨āmābād Nevā Neyer Navār Negār Khātūn
Neqāb Nadūshan Nīrevgaleh-ye Atmī Nowjīn Nīmbelūk Nīkābād
Naşrābād Nīlshahr Najafshahr Nagīnshahr Nakhl-e Taqī Naşr ad-Dīn
Nūshābād Noşratābād Naşīrābād Nasīmshahr Nazarābād Nīkshahr
Nūr Nūshahr Nekā Neyshābūr Nehbandān Nahāvand
Neyrīz Nāyīn Natanz Najafābād Naqadeh Nīr
Namīn Nīk Shahr Nūt Naz̨arābād Nūkjūb Nīmeh Kār
Now Band-e Jadīd Nermān Now Dezh Nāhūk Navāygān Now Bandegān
Narmāshīr Ne'matābād Nārtīch Nowrūzān Naz̨ar Āqā Nowdān
Negār Nahr-e Salīm Nahr Jadīd Nahr-e Meseyyer Nahr-e Mosallam Na'īmābād
Nezeheh Naddāfīyeh Naqneh Nāghān Now Gūrān Nāfch
Nargān Nehz̨atābād Nanādegān Nā'īn Nowzād Nemāgerd
Nahr Khalaj Nāşervand Nīvān-e Nār Nīvān-e Sūq Natnaz Nāveh Kesh
Nowghāb-e Pas Kūh Nīmvar Nakhjīrvān Neyāsar Neshlaj Nahr Mīān
Narāq Namak Kūr Neyāzābād Nāmīleh Nesār Dīreh Nūkān
Nashtīfān Now Deh-ye-Pashang Nūryāb Nabīābād Nārenjak Nowbarān
Nowsūd Nowdeshah Nowdeh-e Khāleşeh Nāy Negel Nāysar
Nanaleh Nāmeq Nezhmār Ney Nasr Nīknām Deh
Nesāreh-ye 'Olyā Narjeh Nowrūzābād Nowdūz Nūrīn Na'lbandān
Naz̨ar Qolī Nalās Nīkūyeh Nārīvarān -e Sharqī Noqondar Now Dehān
Najjār Mah̨alleh Nowdeh Arbāb Nāz̨erīyeh Nīmāvar Nabī Kandī Nāchīt
Nowbahār Neyrang Now Dehak Nez̨ām Mah̨alleh Now Kandeh Neshtā Rūd
Now Chaman Nowmal Nowzarābād Najjār Nowdījeh Nīāzābād
Now Deh-e Malek Now Deh-e Katūl Now Deh Bām Nālūs Narrāb Ney Tappeh
Nardīn Nalīvān Now Deh-e H̨ājjīlar Now Deh-e Khāndūz Naşīr Mah̨alleh Nīlī
Nām Nīk Nashrūd Kol Nakhjīr Kolāyeh Neyākū Navīdeh Nofūt
Nesāz Narjābād Nadāmān Nergī Nowkhāleh-ye Ja'farī Nargestān
Now Kāsht Noqreh Deh Nebrīn Now Khandān Najaf Nāzlū
Nūshīn Nādīlū Nīk Karī Nowjeh Deh-ye Sādāt Nowjeh Deh Naz̨arlū
Nūrān Nīār Nahand Nīāraq Namrūr Naneh Karān
Noqdī-ye 'Olyā