Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Fārsejīn Feyz̨ābād Farah̨ābād Ferīzī Fekharābād Fārīāb
Farang Fīrūzī Feshānjerd Farāgheh Fasanqar Fashak
Fadīsheh Fāţemīyeh Fārfān Farhādābād Fūrān Farīmāneh
Ferdowsīyeh Farrāshīyān Feshtam Farkhī Fīrūzābād Fīrūzeh
Fahraj Fāmenīn Fīrūzkūh Fārūj Farīmān Ferdows
Fūman Fasā Farāshband Fereydūnshahr Farīdan Falāvarjān
Fārsān Fārs Fannūj Fūmestān Fatūyeh Fadāgh
Fāll Fīn Fīshvar Fārghān Fadāmī Fedashkūyeh
Farrāshband Feshān Forūd Fath̨ābād Fath̨ābād-e Sofla Fārūq
Fotūh̨ābād Fahlīān-e 'Olyá Fayyāz̨ī Fath̨ābād-e Yazdānābād Farādonbeh Foz̨eylī
Farrokhshahr Fīlābād Fūlād Shahr Fīlūr Fesārān Felāvarjān
Farāmūsh Jān Fūrg Farsesh Fahālanj Farnaq Farzīān
Farfahān Famī Falak od Dīn Feyāl Far Fīāzmān
Fārsbān Fīrūzān Farasfaj Farmahīn Farzaneh Faryāzān
Fash Fāyandar Fārsīnaj-e Jadīd Farmānābād Fadāfen Faravān
Forūtaqeh Farg Federd Fahandar Ferezq Fīlestān
Ferūnābād Farārat Fīrūzbahrām Farrokhābād Farhād Gerd Fasham
Fashand Fūlād Mah̨alleh Fashandak Fūneshābād Fūshenjān Farkhak
Farkhār Farkhad Fahneh Forūmad Fūlād Kolā Ferem
Fereydūn Kenār Faqīhābād Fūjerd Fāz̨elābād Farrokhzād Fesendūz
Fashtāl Fatīdeh Falakdeh Fakhab Forshkī-ye Chūkām Fashtakeh
Fadavī Fīrūz Sālār Fīrūraq