Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Tūbreh Rīz Tīlakūh Ţāram Ţāherlū Tīkmeh Dāsh Tīl
Takah Chī Towh̨īd Tabā Taqī Ābād Tang Kolūreh Tahlū
Ţāleqān Torshāb Ţalāyah Takaleh Qūz Tūdeh Tājābād-e Kohneh
Torgān Tāzeh Kand Tappeh-ye Dībī Tāzehābād Tāj od Dīn Tashshān
Talkhāb-e Shīrīn Tol Rīgī Tāveh Tūbon Tarsīāb Ţoroq
Tolkābād Tāzeh Qal'eh Tangeh-ye Torkaman Tīghāb Tūtkābon Tomol
Takht Ţāsrān Ţalh̨eh Tavarqūzābād Tang-e Eram Ţālimseh Shonbeh
Ţāhirābād Ţāhirī Tamarqoreh-ye Qūzī Ţabas Moseynā Tūdeshk Tafheyān
Tātār-e 'Olyā Tāzeyān Pāīn Tūlkī-ye Ābād Darreh Derrāz Tārom Taft Tabas
Tehrān Tākestān Tonekābon Tafresh Torbat-e-Jām Torbat-e-Heydariyeh
Tāybād Tūyserkān Torkaman Tālesh Tirān-e Karvan Tangestān
Tabrīz Takāb Tīs Tavakkol Ţabl Tombān
Tūrīān Ţūlā Tīāb Tombānū Tūkahūr Tūrdān
Todrūyeh Tejdānū Tāzīān-e Bālā Tīrūr Tīgh Sīāh Tīzāb
Tādavān Tang-e Karam Tahrūd Tol-e Sar Kūh Tarbor-e Lāy Bīsheh Tarbor-e Ja'farī
Tarreh Dān Tūjerdī Tol-e Beyz̨ā Tangeh-ye Do Tangeh Yek Tangeh-ye Seh
Tol-e Kūshk Tol-e Bondū Tājābād Tal-e Khosrav Ţasūj Tūt-e Nadeh
Tappeh Daz Tang Chenār Tall Būmeh Takyeh Teshnīz Ţāqānak
Torkālakī Ţālkhūncheh Torkābād Ţād Tamandegān Tūt-e 'Olyā
Tīmyārt Tīrānchī Tīrān Tonderān Taqāb Takhteh Jān
Tovah Khoshkeh Tīghdar Tappeh Gojī Ţanjūr Temelīyeh Tūdeh Zan
Tah̨t-e Mah̨all Tāj Amīr Tūreh Tavāneh Tūcheqāz Ţūr
Tabarteh Talkh Āb Tafrījān Ţarāznāhīd Towrāneh Tangīsar
Torbeqān Torbat-e Jām Torbat-e H̨eydarīyeh Taqlīdābād Tonvarjeh Ţorūd
Tavallī Towchāl Tavandar Towzlū Talkh Bakhsh Tondok
Ţarvīzak Tankamān Tūp Āghāj Tūp Qareh Tīlkū Tappeh Salām
Ţorqabeh Tahamtan Kolā Tamask Tork Kolā Ţalvat Tajanjār-e 'Olyā
Ţūleh Kolā Tang Lateh Tabādakān Tork Mah̨alleh Tajanak Talū Bāgh
Tāshkūh-e 'Olyā Tām-e Mīrzā H̨asan Tīr Kolā Toskātok Tām-e Rasūl Talkhāb
Ţālesh Mah̨alleh Ţūs Kolā Tīr Tāsh Tīleh Now Tolūr Ţabaq Deh
Tāzehābād Kolā Taham Tashvīr Taskīn Toqor Tappeh Tūrchī
Tolvīn Tūrān-e Fārs Tūrān-e Tork Tūy Tātār Bāyjeq Tīrgān
Ţavaq Tūstān Tajen Gūkah Ţāleshān Tāzeh Kand-e Khūsheh Mehr Tūtlī-ye Kūchek
Tītkānlū Tanīān Tarājīq Tīsīyeh Tekehlar Tang-e Rāh
Tangelī Tāzeh Kand-e Qeshlāq Ţowlash Tūprāq Qal'eh Torkamān Chāy Tark
Tarshābūr Teymūrlū Tītak Takīābād Tamar Tāzeh Shahr
Toprāqlū Ţarzam Tāzeh Kand-e Ākhvond Tāzeh Kand-e Qadīm