Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Rabāţ Rāz Rah̨matābād Rāzeqān Rīvand Rez̨āābād
Rūdbār Ramekān Rūdposht Roshanābād Rostamī Rāmīshān
Rīneh Rayani Rez̨ā Mah̨alleh Reshkū Rabbābād Rāzīyān
Raqeh Rostamābād Rāh Chaman Rūdbāl Rūd Fāryāb Rehneh
Rīz Roknābād Rah̨īmābād Rameyleh Rādekān Rīvādeh
Rāmsheh Raz̨avīyeh Rameshk Remchā Razīnī Rūh̨ābād
Rūd Āb Rāzī Reyh̨ānshahr Razveh Rūydar Rūyān
Reshgeshāvūr Razan Robātkarīm Rey Rāmsar Rāmshīr
Rāmhormoz Roshtkhvār Ravānsar Rūdbār Janūb Rāvar Rafsanjān
Rūdān Rāmyān Rūdsar Rezvānshahr Rasht Ramīn
Rāsak Rūd-e Gol Andām Rāmk Rāvang Rez̨vān Rostāq
Rūnīz Rābor Rāhdār Rāyen Rejāābād Rāzīāneh Kārī
Rāk Ravāmehrān Romeyleh-ye 'Olyā Rūdzīr Rūd Zard-e Māshīn Rafī'
Refen Rāsfand Raz̨ī Rāstāb Rūrān Rārā
Rāshnān Rīyākhūn Raddān Rez̨vānshahr Rūmīyānī Rangīnbān
Robāţ Mīl Rez̨vānkadeh Rāveh Rahn Rowshanāvand Razīn
Rezdāb Robāţ-e Shavarīn Ravān Row'ān Rezqābād Ravanj
Reyh̨ānābād Rūd Ma'jan Robāţ Karīm Rīvash Rīyeh Rūdkhāneh
Razkān Raz̨īābād-e Bālā Rūdak Rūdehen Rīgī Rūndeh
Rāmjīn Rashīdābād Rīsī Reshtqūn Razjerd Reykandeh
Rowshanābād Rabāţ Jaz Rashkolā Ramnet Rostam Rūd Raz Kenār
Rāzbīn Rowshandān Rostamkolā Rah̨īmkhān Rostam Kalāteh-ye Sādāt Rāmīān
Rūdbordeh Rūd Pīsh Rashtābād Rūdbeneh Rūdbārakī Rakhteyān
Rāsteh Kenār Resht Ravesht-e Bozorg Rāzhān Ravesht-e Kūchek Rūdbār Sarā
Rīk Rāzlīq Rāvīyān Rahāl Ravāsjān Rūh̨ Kandī