Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Maldives has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:MV
  • Country ISO A3 code:MDV
  • Country ISO number:462
  • Currency Code:MVR
  • Currency Code number:462
  • Calling Code:+960

Postal Code Search - Maldives

Postal Code for Maldives


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Maldives
Maradhoo Maradhoo Feydhoo Meedhoo Maanel Kola Maamelaameli Meenaaz
Melaim Mirihi Moodhumaage Martin Mayflower Mazaaraa
Medhureemuskulhige Muskaan Mitry Park Maajehige Maalin Spike Building Maarana
Madonna Lily Makaan Masjidhul Salaahuhdheen Meadow Meadow Dhekunubai Miuvision
Mushiveli Maanaagaa Mekaanoage Melee Muniyaage Makhmaa Villa
Malagas Maldives Water and Sanitation Authority Maldives Water and Sewarage Company Male Hiyaa 1 Male Hiyaa 2 Masjidhul Furugaan
Mendhoo Aage Meridian Ministry of Finance and Treasury Ministry of Gender and Family Ministry of Health Ministry of Home Affairs
Murangamaa Aage Muslim World League Office M U Uthaa Maadhuni Maafaagaa Maahaa
Maaram Majeediyya School Male Municipality Masjidhul Ibrahim Iskandharu Meerubahuruge Meerubahuruge Aage
Millenia Ministry of Defense and National Security Ministry of Economics Development and Trade Ministry of Education Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources Ministry of Higher Education, Employment and Social Security
Ministry of Planning and National Development Ministry of Tourism and Civil Aviation Ministry of Transport and Communication Ministry of Youth and Sports Maafarivaage Maamahi
Macro Villa Manadhoo Manadhooge Medhuriyaa Melveena Moomiyaage
Mala Villa Malahiyaa Malares Miyaanaa Moosum Bahaaru Aage Maafaru
Maahinna Maleyge Maleyge Aage Mariyaadhu Meynaage Meynaage Hulhanguge
Middle West Middle West Dhekunubai Male Faru Malakaa Miladhooge Mathidhuni
Maabadhi Maavas Maazin Mainaa Mainaage Mainaage Dhekunu Bai
Mainaage Uthuru Bai Mendhoo Moashee Morning Star Merry Weather Maafilaafushi
Maavilu Marco Maandhoo Villa Male Villa Mother Land Meydhaamaizandhoshuge
Munich Maagas Maimoon Villa Malareethige Masdhoshi Meerange
Memory Villa Mid Line Mirihi Villa Mirzam Moahiru M H A Shop No. 2
M Ibraahim Fulhu Fihaara Maadhoo Maagiri Maamuli Madheehaa Manzil Mahi
Maldives Customs Services Maldives Customs Servoces Maldives Housing and Urban Development Board Maldives Ports Authority Maldives Post Limited Maldives Tourism Promotion Board
Maldives Transport and Contracting Company Male Entertainments Ltd Marine Dream Meemu Atoll Fihaara Merry Side Ministry of Atolls Administration
Ministry of Environment, Energy and Water Ministry of Housing and Urban Development Moosumbahaaru Mtcc Bulding Mtcc Sales Centre Mtcc Tower
Maairaa Manaaf Medhukoshi Melbourne Iru Miraaz Maa
Maafinolhu Maanafushi Maathundi Maavaru Maavehi Machchangoalhi Avashu Office
Madhrasathul Ahmadhiyya Madoogali Manbau Maskathuge Matheeres Mathivaru
May Weed Medhufalhu Medhufinolhu Medhumaage Mehuraa Melodium
Merry Gold Villa Mexico Milky Way Minivan Asseyri Misaagu Mitaaz
Mohammadhee Aabaadhu Moo Morning View Movie Light Mtcc Rentals Muivilu
Maa Feeni Maafeeni Maakunge Masjidhul Mohamed Fareedhul Awwal Mihraan Milaavaru
Modern House Maandhooge Machchangoalhi Villa Malaria Control Project Unit Maldives Monetory Authority Masjidhul Jalaaluhdheen
Milandhoo Mohamed Ali Didi Shop Moneeshiya Moorithi Building Muiy Kolhu Maanika
Maaru Magic Villa Meyga Minaavaru Maadhuvaa Maajehige Aage
Mutthisanpaage Medalin Maaraadha Aage Maaraadhage Maaranga Mansion House
Mauvaa Malinge Moonimaage Marine View Midland Maishaan
Memosa Manzil Milcoaraage Maafaala Maafaiyvaru Maliku View Merida
Maadhary Mercuryge Mercuryge Aage Muranga Maafolhey Villa Missouri
Miya Maavani Mathihuraa Mathiveri Midhili Maadumatheege
Milk Maid No. 1 Milk Maid No. 2 Milk Maidge Mihraab Maalam Makhmaage
Manzil Mullet Majudhuhdheenu Dhanaalu Manafaru Manafaru Villa Meadows
Maa Bageechaa Maabageechaage Maafannuge Maaishaa Manzil Maakuri Maashaa
Mainz Manna Miflin Moon Beam Mulamma Mulammaage
Muthaafushi Maahal Maahal Hulhangubai Maavaharu Maimoo Maple
Million Misururuvaage Muhdhoo Muraidhoo Maa Villa Maakoalhige
Maanifaa Maanifaage Maarandhooge Magoomaage Merry Rose Morning Sun
Muiy Mushthareege Maalimeege Mist Makunudhoo Muniya
Maahiyaa Maayaa Merry Dream Maabulhaage Maajehi Villa Malamathi
Mensa Madhoshige Montreal Montrovia Maabandeyrige Moorithi Villa
Maakanaa Maavina Madulu Meeraa Meeraa Aage Mekunu
Melins Malbaa Maidhaan Maila Manaal Masjidhul Mohamed Imaadhuhdheen
Merry Meet Miri Muiythoshi Muiythoshige Mujumaraage Manzil Hiyaa
Mialani Aage Mialanige Mithuru Maafinivaage Aage Madihera Masthaanu
Mathares Moon Shadow Muiveyodhoshuge Madufehige Malas Moonlight View
Maafinivaage Maanigiri Maaren Maashigiri Maathila Maavashi
Masaa Ul Barudhu Merry Gold Moosa I Didi Muiri Matharesmaage Maldives Industrial Fisheries Company Limited
Mifco Goathi Ministry of Foreign Affairs Mpa Complex Miyarenge Moonlight Vally Maavaa Villa
Maavaage Maavaage Aage Misty Lodge Madivaru Moscowge Mekaanoa Gudhan
Malaaz Maaf Traders Majeedhi Baazaaru No. 8 Fihaara Metropolis Midway Traders Maluthereyge
Maadu Medhugiri Mexicano Moosum Miriyandhoo Mulammaa Villa
Mesaa Maamutaa Maanaagalaa Manazoa Masjidhul Sulthaan Hassan Izzuhdheen Masrooraa
Milet Ministry of Construction and Public Works Madonna Makaarim Mansafa Medrit House
Murangamaage Milahandhuvaru Milky Way Aage Motherin Maafas Meezaaru
Murevi Magaraa Male Gum Mashroomge Mathiraiymaage Meenia
Mirusgasdhoshuge Moisaa Meyvaagasdhoshuge Muraidhooge Meynaa Building Masthakaa
Masthakaage Masthila Masvilu Maamendhoo Manaau Maafilaage
Maavadi Aage Mahdhu Maafaiyge Maasaa Maavaru Huraa Madhurasaadhoshuge
Masjidhul Thaguwa Masodige Masodige Aage Mistletoe Marble Marvelous Garden
Micro Wave Majeedhee Store Market Hotaa Maadhooge Madharaage Madhrasathul Aaliya
Melon Misty Night Mulhadhooge Maadhandu Marine Light Mini Garden
Mugoo Muhammadhee Gulshan Maabandeyri Aage Maavadige Melaa Merry Corner
Mithuna Memory Maafusheege Maaveyoge Masijidhul Bahaauhdheen Malvina
Miles Maavelavaru Malbaree Maafathi Maahuraa Madithila
Mirihimaage Maleesa Midhili Kuri Mehelige Maathandi Mafraa Villa
Memosa Madharin Madhoshimaage Malaagaa Malikuruvaa Millenium
Miyaami Maabinhuraa Maadhooni Faru Maadhooni Villa Maarikilu Madhrasathul Ameeru Ahmed
Mango Flower Mango House Mariyamma Mariyammaage Mascot Masjidhul Shaheedhu Ali
Mask Mathidhahuraa Mercury House Mezarin Miraan Mizamaan
Morning Glory Murakamaage Mutheege Mutheege Aage Maanel Maaveyodhoshuge
Manaage Mazaneeloa Meegaathu Maadheli Maafannu Madharusa Maagaa
Maagasdhoshuge Maalin Mainaafaru Majeedee Magu No. 52 Majeedhee Magu Fihaara No. 75 Mala
Malakuri Malange Maldives Center For Social Education Manaaziruge Manzaruge Manzilussaadhaa
Marsee Masjidhul Afeefuhdheen Masjidhul Sultaan Adil Masjidhul Zikura Medalmaage Mercury
Mimosa Villa Minaa Minaadhoo Minaage Moorithige Morris
Muduhiri Mal Maldives Olympic Committee Medhuge Medhuziyaaraiy Medhuziyaaraiy Magu No. 8
Medhuziyaaraiy Magu No. 9 Medhuziyaaraiydhoshuge Moonlit Villa Mulee Aage Munnaarudhoshuge Maagala
Male Thila Malhaaru Malhaaru Aage Maruvaareedhuge Mereelia Merry Lodge
Miriyaas Villa Miriyaasge Modern Comet M U Store Mohamed Ismail Didi Goalhi No. 5 Mohammed Ismail Didi Golahi No. 2
Magnolia Mahoaniya Marine Research Centre MekaaNo. Store Mango Tree Mathidhoo
Moara Morning House Merihaanaa Maaridha Medhuthila Moon Beams
Muniya Manzil Muniya Villa Madhoshigasdhoshuge Maldives Girl Guide Association Malumaluge Maakoshaaruge
Maakoshaaruge Hulhanguge Maakoshaaruge Irumatheege Mariyaazee Maskothange Mulakuge Murin
Moobondi Mubeen Manaamu Medhufaru Manas Mayfair Lodge
Meemas Maafolheyge Mahal Maldives College of Higher Education Mary Mayfair
Mazaage Misbaahu Mulee Aage Garage M H A M M I No. 2 Fihaara Maafannu Aage
Maahi Maakandu Maakolhu Madhanee Court Magoodhooge Maimagumatheege
Maimagumatheege Aage Maldives National Ship Management Limited Masjidhul Sulthaan Mohmed Shamsuhdheen Meedhuhfaru Meezaan Minaa Shop No. 1
Minaa Shop No. 2 Ministry of Justice Muleege Muraka Maakoani Morning Village
Muringu Maafuna Male English School Manila Maaharaa Maandhooge Dhekunuge
Machchangoalhige Malikuruvaage Marujaanuge Masjidh Yoosuful Barbaree Milan Milano
Moodhuvina Melavahi Mulahaa Mushimas Maa Ali Maafiya
Milk Bush Mirusge Moary Lodge Maalhenboo Maalhenboo Villa Maalhenbooge
M N Villa Mabusthaanuge Marvel Marz Masjidhul Nooru Merangi
Meyvaage Mahek Marudhaanaage Marudhaanaage Aage Maafannu Avashu Office Medhafushige
Mulee Musthafaa Aabaadhu Mauzoom Meroonaage Miuman Moonee
Moonlightge Maaenboodhooge Maalhika Massaaguge Mohoree Villa Mohoreege
Maskan Meadow Sweet Mee Nooru Mini Rose Morning Vaadhee Maarehaa
Menorial Metro Villa Midhilimaage Midhilimaage Aage Midlin Misurugandhakoalhige
Moon Drops Moosiru Maafahige Maagoshi Maavarulu Morning Villa
Maafannu Villa Maakurathu Maalhuveli Maaolhu Madhan Madihaa
Maduvilu Masjidhul Salaam Medalmaage Aage Munthazaa Muranga Villa Minhaa Manzil
Morning Rose Maafahi Meybiskadhuruge Middle Park May Weed Villa Maares
Maabandhrigey Hulhangubai Maaniga Magma Mahasa Malima Maadhil
Mahidhoo Mahinoor Maizaan Maizaandhoshuge Male Health Centre Mathivahge
Mialani Milaafaru Mugurige Murex Marathon Miurex
Mohoree Villa Aage Magumatheege Madhyan Malu Villa Maldives Accreditation Board Maldives National Cadet Corp
Malikuruvaamaa Malikuruvaamaage Melbourne Marine Villa Mandhu Edhuruge Meerathu
Mundooge Muzdhalifaa Maalik Maabaidhoo Maamenboodhoo Maavah Boduvelu Avah
Maavah Thundi Avah Mundhoo Madifushi Maarandhoo Molhadhoo Maavaidhoo
Maakandoodhoo Maaungoodhoo Maroshi Maaenboodhoo Meedhuffushi Magoodhoo
Maduvvari Medhufushi Mulah Muli Moodhu Veli Mujaahidhu
Mariyaaz House Maale Hiya Maathondaa Mifalhu Mana Manhal
Mustharee Aabaadh Maaniru Mihudhaa Manzil Microne Maakuradhu Hiya Maale Ufaa
Maamiya Maauniya Maishaa Minivan Hiya Mashi Veli Melei Maa
Moon Rise Manaaru Medeli Jehige Malaa Fai Mary Villa Matharaan
Mathikibaage Maauni Maishooru Moodhu Fehi Madhahdu Maamuthi
Maavelas Manfaa Miares Maumoshee Minvaru Mia Heli
Maadhivaru Mas Maaruketu Metalic House Mirihi Koka Maathodaa Madaveli
Maalhos Maayaafushi Maafushivaru Maamigili Machchafushi Mahibadhoo
Mandhoo Moofushi Maafushi Mahaana Elhi Huraa Makunudhu Makunufushi
Meerufenfushi Madhiri Guraidhoo Maalhendhoo Miladhoo Meedhupparu