Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Maldives has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:MV
  • Country ISO A3 code:MDV
  • Country ISO number:462
  • Currency Code:MVR
  • Currency Code number:462
  • Calling Code:+960

Postal Code Search - Maldives

Postal Code for Maldives


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Maldives
Fuvahmulah Dhandimagu Fuvahmulah Dhiguvaadu Fuvahmulah Dhoodigan Fuvahmulah Funaadu Fuvahmulah Hoadhandu Fuvahmulah Maadhandu
Fuvahmulah Malegan Fuvahmulah Miskiymagu Feydhoo Forest Fairy Palace Fandhu
Fendhuni Fenfahi Fenfinige Fenmeeru Favourite Villa Fathis
Feeroazu Hiyaa Fehi Aabaadhu Fahi Roalhi Fengas Fan Fandunuvaage
Fulhuge Faculty of Education Falagadige Fanas Fas Eri Felina
Fini Roalhi Funvilu Faalandhoshuge Faalandhoshuge Aage Feyrugasdhoshuge Filigasdhoshuge
Florida Florida Lodge Foni Maa Foreign Investment Services Bureau Fusthulhaamaage Farifari
Fin Finifenjanbuge Fiyavani Fusthulhaage Faashi Fusvilu
Faiy Koalhi Fufooge Faaz Fahivaa Fahivaa Hiyaa Fahivaage
Faru Fiyanoomaage Football Association of Maldives Faze Foggasdhoshuge Fehivina
Fig Funoas Faahi Finihura Free Park Funamaage
Funamaage Aage Finimaage Finimaage Aage Fahi Vai Fasmooge Fasmugoo
Favour Fehi Hiyaa Fine Park Five Star Flowerge Faafu Atoll Fihaara
Faashanaa Building Farumaa Feeroazu Store Feyvaru Filaa Building Floato
Floato Hulhagubai Furankara Falhumatheege Fasmandhu Fee Ali Feeni
Fehimas Fennaage Fentenoy Fesco Fies Fusholhu
Fadigge Farraas Fehifarudhaage Fehifarudhaage Irimatheebai Fenali Fenkani
Fenniru Fenvilu Furahani Aage Favourite Fehen Faru Filaria Clinic
Firaavaru Freeshia Faagathi Fatholhu Fehivinage Fura
Fiyaathoshi Villa Fanthi Femlin Feymans Fusion Flying Wheel
Fresh Faarish Fasmoo Fehunuge Fine Shade Forsythia
Fehimoonima Fahi Magu Fahi Villa Fehi Kekuri Fehi Villa Fehidhunburi
Filimaa Kolalhi Filimaage Feryna Faransaa Aage Faransaage Fashuvi
Feerumurangage Fehi Ali Fehi Ali Aage Feyruge Finivilu Fathuru
Farudhigga Felicia Fujeyra Faamdheyri Magu No. 3/3 Faamdheyri Magu No. 4/3 Faamdheyrige Aage
Fenfiyaaz Fenfiyaazu Aage Fenfiyaazuge Faisal Aabaadhu Flying Tiger Fresh Light
Fusthulhaa Hiyaa Faagathige Fandiyaaru Miskiy Fathaha Faana Fehi Faiy
Flex Flower House Futtaru Fanriyaa Faridhuveli Feeroazuge
Fusfaraaguge Fathihuge Ali Fasmeeru Feyru Vaadhee Fairy Corner Fiyaathoshimaage
Funaadu Foosiya Furahanige Fehividhuvaruge Fanfehi Fanfini
Fangi Fairy Light Falconge Faruhaanaa Manzil Feyruge Aage Faalsaage
Fulooniyaa Fulhafi Fus Fashuvige Fehigiri Fini Vaadhy
Finiveli Fushethikaaluge Fainuge Friendly Cottage Faathimath Hiyaa Fanhiya
Feeroazu View Fehi Asseyri Fenfoah Villa Fenfoahmaa Funaru Fineyge
Fehimaa Faiyliyaage Fenkula Falhoamaa Fairleen Fenigellidhaage
Fine Beach Fluke Fithuroanu Villa Fiya Finolhu Feeroazu Villa
Fenthilage Four Season Frame Fulidhooge Faagathi Hiya Fascination
Feylige Filladhooge Florence Frenzy Villa Funa Haali Funa Hoalhi
Funa Kuri Funagasdhoshuge Funagasdhoshuge Hulhangubai Furahani Fen Maa Ford
Fun Fini Funadhoo Fehikokaa Flower Sweet Faaga Fehifashuvi Aage
Fehifashuvige Faskolhu Fehigili Faisandhu Fashala Faheli
Frozen Breeze Fulmaa Fulooniyaage Finifenmaage Fabric Villa Farivadhu
Foggasge Foolhumaa Fiyala Fannuveli Fesdhoo Fini Villa
Finivaijiheyge Furaathu Fasfiya Fehi Niru Fehigas Filaaveli
Full Moon Fresh Heart Fenari Four Wings Four Wings Hulhangubai Fenrinbudhooge
Fini Kuri Free Wind Free Wind Aage Finoalge Fortune Fengasge
Fenthulhaa Finoalge Aage Fenfoahge Fenfoahge Hulhagubai Falak Faagamaage
Fonilunboage Four Flower Faifuhey Miskiy Fehivilu Fehivilu Aage Femlet
Finivaage Finivaage No. 1 Finivaage No. 2 Fathis Handhuvaruge Fathis Villa Finneeraa
Fairy Falhubalaage Faridhoo Fasaanaa Fehimaage Felidhoo
Fenboa Huraa Ferose Funfalhu Fushifaru Fassiya Fehi Hiri
Fairy Garden Fairy House Faculty of Health Science Faith Fange Fanvaiy
Fenee Fenfusheege Fenvilaage Feydhookoshee Aage Feydhookosheege Feydhookoshi
Finifaru Finihiyaage Fizaa Flamingo Flight View Florifer
Flourine Flower Mead Four Lights Four Winds Favites Fehivinamaage
Fothivaru Furummaa Furummaage Faan Faizaa Fashuvimaage
Fehige Filaaliyaa Fonihelenbelige Fonithulhaage Fuji Fonuvaiy
Field Daisy Freeze Friendship Fair Lawn Feeroazu Lodge Four Moons
Four Stars Feyrumaage Feyrumaage Irumatheebai Fahaage Fahaage Aage Feerumuranga Maa
Fiyaamaa Aage Fiyaamaage Fountain Fehivilaage Femoaraage Fiyaathoshige
Fiyavahi Farukani Fini Fehi Finiaage Finikandu Foththeyo
Faagafilaage Faculty of Shareeah and Law Fazaa Fazaa Uthurubai Fiyajahaage Frenzy
Fen Baani Fen Vehi Fen Villa Fengandudhoshuge Fohdhooge Fennel
Faamdheyrige Faaroshige Fengasdhoshuge Fenkuri Fenvina Fini Asseyri
Fresco Falhugiri Farudha Bageecha Farudhaabageechaage Fathanguge Fathanguge Aage
Fen Hiri Fenfini Fullaage Funa Funfen Faiy Koani
Fiushaa Filmy Sight Flora Fruit Garden Fahala Farimaage
Finivairoalhi Fiyares Fonifonimaage Foolhumaage Faadhoo Fehi Funa
Flag Aage Fair Rules Flag Fiyaathoshi Finifenmaage Fen Aaru Fan Asseyri
Fehi Vaadhee Fithuroanuge Fahi Flash Felicity Frution
Fanaaru Fioraa F A House Fahi Faru Fairy Villa Fiyoaree
Fulhoi Fashion Mead Fehi Atha Five Roses Favourite Corner Favourite Flower
Favourite Hill Favourite Moon Favourite View Fair View Fenmuli Fares
Faculty of Hospitality and Tourism Studies Faculty of Management and Computing Fathangu Fathangumaa Fathangumaage Fehi Faiykoalhi
Feydhooge Fifty Flower Finiunimaage Fuhkafa Fukkafamaage Fus Falhu
Fusfalhu Fusfaru Faculty of Engineering Technology Fashan Farukan Fehi Bin
Filikurige Fehurihi Faimaa Villa Fulooniyaamaage Fulooniyaamaage Aage Fusvilaage
Feeroazu Vaadhee Forget Me Not Fonadhoo Filladhoo Finey Feevah
Firubaidhoo Foakaidhoo Feeali Filitheyo Fay Zaa Fiya Bari
Flooshiya Florida House Fen Fila Fini Fo Vahi Faashanaa
Fresh View Funna Falas Farms Fahugoathi Fali Valhu
Fen Thiki Faru Veli Faunu Flashing Meadow Farimaa Hiya Fashaa Manzil
Five Flowers Fothi Veli Faan Thari Fankuri Fansi Farumaanu
Fehi Mala Furathama Hiya Fas Kani Flat Fahidhoo Fen Gas Villa
Fai Muthee Fini Hiyaa Villa Fura Veli Faalikee Fazeelaa Manzil Fehi Thila
Fini Vai Fiyoari Feridhoo Fesdhu Fenfushi Farukolhufushi
Fihaalhohi Furanafushi Fulidhoo Fehendhoo Fonimagoodhoo Fulhadhoo
Fodhdhoo Fainu