Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Japan has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:JP
  • Country ISO A3 code:JPN
  • Country ISO number:392
  • Currency Code:JPY
  • Currency Code number:392
  • Calling Code:+81

Postal Code Search - Japan

Postal Code for Japan


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Japan
Chōhai Chūren Chūshiroda Chūōhon Chōda Chiakichōasanohane
Chiakichōhozumitsukamoto Chiakichōishiki Chiakichōkachikuri Chiakichōkamo Chiakichōkanōmanba Chiakichōmachiya
Chiakichōoyama Chiakichōsano Chiakichōshibahara Chiakichōshiojiri Chiakichōtenma Chiakichōukino
Chōja Chūō Chita Chūōdai Chūōdōri Chitose
Chiyoda Chikusa Chikusatōri Chiyayagasaka Chiyayasakatōri Chiyodabashi
Chiyogaoka Chikara Chigonomiyatōri Chūmaru Chikamatōri Chūji
Chidori Chikumori Chiyausumae Chōei Chūgō Chūkyōminamitōri
Chihara Chichibutōri Chiharazawa Chiyo Chōma Chigiri
Chitosedōri Chūbu Chūjō Chiarai Chikaoka Chikaraishi
Chōkōji Chōgo Chigō Chiyodani Chigadaira Chigusa
Chūno Chichishi Chōsenji Chiyayashinden Chūsessanchōmeminami Chūsetsu
Chiune Chūbudai Chikarayama Chishima Chiji Chirihama
Chikiji Chiyaya Chiyonohigashi Chiyonominami Chiyononishi Chōya
Chūgū Chiyokushi Chidoridai Chōshi Chino Chūda
Chihae Chiku Chikuniotsu Chiyosato Chisato Chūōhigashi
Chūōkita Chūōnishi Chiwara Chūnazawa Chiyayagahara Chinawa
Chūgen Chiyazawa Chiyoe Chūei Chūjōshinden Chūōkōen
Chūzō Chigoike Chinoyama Chūgonji Chiya Chiyagawa
Chōnabayashi Chūshin Chōjadate Chigonoki Chōshin Chōshiyo
Chūka Chūkashinden Chūshizawa Chūbee Chōjagahara Chihama
Chūōtaka Chōgano Chōkaiji Chiba Chiyabatake Chigaki
Chōgenji Chidorigaoka Chōkeiji Chiyanoki Chiharazaki Chiyayashin
Chūgenjima Chiduka Chōshōji Chōchizawa Chiishi Chōrakuji
Chichikino Chikada Chōjabara Chishiya Chiyayamachihayaoki Chiyahanami
Chiyaihara Chiyasane Chikkōhikari Chikkōmidori Chikkōmoto Chikkōsakae
Chikkōshin Chūnagon Chikkō Chikanaga Chichiibara Chida
Chiwa Chiimiya Chikuya Chichii Chiyabata Chōonji
Chichibara Chūkōji Chiyomi Chizu Chintō Chikanobu
Chūōminami Chizaki Chizakihigashi Chizakinishi Chōjiyuen Chidorihama
Chōfuanyōji Chōfudoinōchi Chōfuege Chōfufurueshōji Chōfuhagoromo Chōfuhagoromominami
Chōfuhamaura Chōfuhamauraminami Chōfuhamauranishi Chōfuhigashisamurai Chōfuhinode Chōfuhōjō
Chōfuinnai Chōfukamenokō Chōfukanaya Chōfukanayahama Chōfukawabata Chōfukojō
Chōfukonya Chōfukuromon Chōfukuromonhigashi Chōfukuromonminami Chōfumaeyahata Chōfumanjiyu
Chōfumanjiyushin Chōfumatsubara Chōfumatsuodahigashi Chōfumatsuodahon Chōfumatsuodakita Chōfumatsuodaminami
Chōfumatsuodanaka Chōfumatsuodanishi Chōfuminamino Chōfuminato Chōfumishima Chōfumiyanōchi
Chōfumiyazaki Chōfumukaida Chōfunakadoihon Chōfunakadoikita Chōfunakahama Chōfunakano
Chōfunakao Chōfunakarotsupa Chōfunogurume Chōfuōgi Chōfuōsaka Chōfusaigawa
Chōfusamurai Chōfushinmatsubara Chōfushinshiōji Chōfushiōji Chōfusōshiya Chōfusotōra
Chōfutakaba Chōfutamanōra Chōfutoyora Chōfuyahata Chiraibetsu Chiraikaribetsu
Chirippumura (Kitanosawa) Chiyanaiasahi Chiyanaihigashi 1 sen Chiyanaihigashi 2 sen Chiyanaihigashi 3 sen Chiyanaihigashi 4 sen
Chiyanaihigashi 5 sen Chiyanaihigashi 6 sen Chiyanaikisen Chiyanaikyōhokuhigashi Chiyanaikyōhokunishi Chiyanaimidori
Chiyanaimoto Chiyanainishi Chiyanaisakae Chiyanaiwakaba Chikabumi Chūwa 1 ji
Chūwa 2 ji Chūwa 3 ji Chūwa 4 ji Chūwa 5 ji Chūwa 6 ji Chūwa 7 ji
Chūwa 8 ji Chūwa 9 ji Chiyashinai Chiyashinaichōhon Chiyashinaichōkyōwa Chifuku
Chiyogadai Chiisago Chikaura Chiraiotsu Chūbetsu Chūwa
Chūbisei Chō Chūōmiwa Chiyonōra Chishō Chiribetsu
Chiyatsu Chietoi Chikaushi Chūruiasahi Chūruibansei Chūruifurusato
Chūruihiyori Chūruihoronai Chūruikōshin Chūruikyōei Chūruikyōtoku Chūruimeiwa
Chūruimoto Chūruimotochūrui Chūruinakatō Chūruinishiki Chūruinishitō Chūruisaiwai
Chūruisakae Chūruishinsei Chūruishirogane Chūruitōhō Chōbushi Chūōshin
Chūōwakaba Chiebun Chōsei Chūō 1 ji Chūō 2 ji Chūō 3 ji
Chisaka Chiyashikotsu Chiyashikotsu (Higashichiyashikotsu) Chiyashikotsu (Higashihamachō) Chiyashikotsu (Pairotto) Chiyashikotsu (Sumiyoshichō)
Chūrui Chiwase Chinomi Chiyaro (Kyōei) Chiyoposhinai Chipuneokotsupe
Chiyokubetsu Chirai Chikubetsu Chikubettankō Chiyayagawa Chihiro
Chikuma Chiyayano Chōnotsubo Chōnotsubominami Chūjiminamino Chimori
Chidani Chūjōchūkin Chūjōhirota Chūjōtokuhara Chisoku Chōanji
Chōnota Chikusachōchikusa Chikusachōhitsuno Chikusachōiwanobe Chikusachōkegono Chikusachōkōchi
Chikusachōkōro Chikusachōkuroduchi Chikusachōmuro Chikusachōnishigōchi Chikusachōnishiyama Chikusachōokunishiyama
Chikusachōtakanosu Chōjiyugaoka Chūdai Chitosechōbishiyamon Chitosechōchitose Chitosechōkokubu
Chiyokawachōchihara Chiyokawachōhaida Chiyokawachōhiyoshidai Chiyokawachōimadu Chiyokawachōkawazeki Chiyokawachōkitanoshi
Chiyokawachōobayashi Chiyokawachōogawa Chiyokawachōtakanohayashi Chiyokawachōyui Chiekōinmaeno Chōjiburo
Chūshiyo Chōjōhigashi Chōjōnishi Chigiriya Chōshōjimonzen Chiyamayachō (Takatsujidōrigokōmachihigashiiru, ta
Chiyamayachō (Takatsujidōrigokōmachinishiiru, taka Chūan Chūdōjabunōchi Chūdōjiawata Chūdōjibōjō Chūdōjikagita
Chūdōjikita Chūdōjikushige Chūdōjimae Chūdōjimaeda Chūdōjimibugawa Chūdōjiminami
Chūdōjimyōbu Chūdōjinishidera Chūdōjishōnōchi Chishi Chōhōji Chōen
Chōmyōji Chiyayo Chōgetsu Chūma Chōbōji Chūraku
Chishiyaku Chikauchi Chōraku Chūin Chishiro Chishiyawara
Chūmuzan Chimata Chōdō Chōeiji Chichioni Chiyodadai
Chiyodaminami Chihaya Chiyozaki Chifune Chiyausuyama Chiyayamadai
Chikkōhamadera Chikkōhamaderanishi Chikkōminami Chikkōyawata Chōkōjikita Chōkōjiminami
Chōkyūji Chōfukuji Chōmeiji Chiyado Chiyagasaki Chōno
Chiho Chibadera Chibaminato Chūōkō Chigusadai Chishirodaihigashi
Chishirodaikita Chishirodaiminami Chishirodainishi Chiyomaru Chōnan Chigusashinden
Chigusakaigan Chiharadaihigashi Chiharadaiminami Chiharadainishi Chikurachōhedate Chikurachōhiraiso
Chikurachōkawaguchi Chikurachōkawai Chikurachōkawato Chikurachōkitaasai Chikurachōkotto Chikurachōkubo
Chikurachōmakida Chikurachōminamiasai Chikurachōōkawa Chikurachōōnuki Chikurachōsenda Chikurachōseto
Chikurachōshirako Chikurachōshiramadu Chikurachōuda Chūzenji Chigi Chikuze
Chūōkōgyōdanchi Chikoku Chinone Chōsuke Chōzaemonshinden Chikuwajima
Chōbeeshinden Chigasaki Chimura Chitoseshin Chūōrinkan Chiwaka
Chigasakichūō Chigasakihigashi Chigasakiminami Chikato Chiaraijima Chikumazawa
Chikumazawahigashi Chōshiguchi Chōzō Chōzōshinden Chōka Chūgūshi
Chikasono Chūōhonchō (1 , 2 chōme) Chūōhonchō (3-5 chōme) Chōfugaoka Chūōbōhatei Chichijima
Chigase Chitosedai Chū Chikushi Chikushiekimaedōri Chikkōhon
Chiyayama Chikushigaoka Chikuhomotoyoshi Chūya Chikushidai Chōjabaru
Chiyauri Chiyayanoharu Chiyogasaki Chihayashinden Chiko Chūganji
Chishiki Chūōkōshin Chūzan Chiranchōatsuchi Chiranchōhigashibeppu Chiranchōkōri
Chiranchōminamibeppu Chiranchōnagasato Chiranchōnishimoto Chiranchōsese Chiranchōshioya China
Chinōra Chiyabana Chibajō Chikami Chūōgai Chi
Chiyausubaru Chiwatashyukugō Chūōkantaku Chidi Chikugo Chikenji
Chichibugaura Chidiwachōbo Chidiwachōhei Chidiwachōki Chidiwachōkō Chidiwachōotsu
Chidiwachōtei Chitosemachifunada Chitosemachiishida Chitosemachimaeda Chitosemachinagamine Chitosemachiniidono
Chitosemachishibayama Chitosemachishimoyama Chitosemachitakahata Chinu Chiyatan Chunjiyun
Chinenazama Chinenchina Chinenchinen Chinengushiken Chinenkudaka Chinenkudeken
Chinenkuhara Chinenshikiya Chinenumino Chinenyamazato Chinenyoshitomi Chibana
Chikagawachi Chiyodachōamarie Chiyodachōane Chiyodachōkanō Chiyodachōkuroi Chiyodachōmukaishima
Chiyodachōnaotori Chiyodachōsakaibaru Chiyodachōsakimura Chiyodachōshimoita Chiyodachōshimosai Chiyodachōtakuta
Chiyodachōwataze Chiyodachōyanagishima Chiyodachōyōsaku Chichika Chinzeimachiakagi Chinzeimachihado
Chinzeimachihayata Chinzeimachiishimuro Chinzeimachiiwano Chinzeimachikakarashima Chinzeimachikakura Chinzeimachikōno
Chinzeimachikushi Chinzeimachimadarashima Chinzeimachimaruda Chinzeimachimatsushima Chinzeimachinagoya Chinzeimachinakano
Chinzeimachinomoto Chinzeimachishioduru Chinzeimachishōbu Chinzeimachiuchiage Chinzeimachiyatoko Chinzeimachiyokotake
Chichinokawa Chisei Chichinokawakami Chichinokawanaka Chichinokawashimo Chikanaga (Asahimachi)
Chikanaga (Honmachi) Chikanaga (Minamimachi) Chikanaga (Sakaemachi) Chikanaga (Shinmachi) Chūōma-ketto Chōjahei
Chōjaotsu Chōjatei Chiyori Chiyayadani Chūden Chōkaimachifushimi
Chōkaimachikamihitane Chōkaimachikamijinego Chōkaimachikamikawauchi Chōkaimachikogawa Chōkaimachikurisawa Chōkaimachimomoyake
Chōkaimachinakahitane Chōkaimachisainokami Chōkaimachisarukura Chōkaimachishimohitane Chōkaimachishimojinego Chōkaimachishimokawauchi
Chōrenba Chikkōgai Chibiki Chibikishimoyama Chōjakubo Chōkeidaira
Chōduka Chōshitanai Chiyayashita Chūbukōgyōdanchi Chūōdaiiino Chūōdaikashima
Chūōdaitakaku Chiyayamachikō Chōgendan Chōmen Chiekonomori Chōjamiya
Chōmei Chijiri Chōrōuchi Chōroku Chiyaen Chōjamae
Chiwari) chōhero chōhinosawa chōkawai chōnikarube chōoguni
chōrainai chōshimohata chōtsunagi Chikanai chōjabana Chōshimizu
Chūō (Tsuginobiru.nozoku) Chūōaeru (1 kai) Chūōaeru (10 kai) Chūōaeru (11 kai) Chūōaeru (12 kai) Chūōaeru (13 kai)
Chūōaeru (14 kai) Chūōaeru (15 kai) Chūōaeru (16 kai) Chūōaeru (17 kai) Chūōaeru (18 kai) Chūōaeru (19 kai)
Chūōaeru (2 kai) Chūōaeru (20 kai) Chūōaeru (21 kai) Chūōaeru (22 kai) Chūōaeru (23 kai) Chūōaeru (24 kai)
Chūōaeru (25 kai) Chūōaeru (26 kai) Chūōaeru (27 kai) Chūōaeru (28 kai) Chūōaeru (29 kai) Chūōaeru (3 kai)
Chūōaeru (30 kai) Chūōaeru (31 kai) Chūōaeru (4 kai) Chūōaeru (5 kai) Chūōaeru (6 kai) Chūōaeru (7 kai)
Chūōaeru (8 kai) Chūōaeru (9 kai) Chūōaeru (Chikai kaisōfumei) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (1 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (10 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (11 kai)
ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (12 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (13 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (14 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (15 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (16 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (17 kai)
ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (18 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (19 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (2 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (20 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (21 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (22 kai)
ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (23 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (24 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (25 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (26 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (27 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (28 kai)
ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (29 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (3 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (30 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (4 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (5 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (6 kai)
ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (7 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (8 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (9 kai) ChūōSS 30 sumitomoseimeisendaichūōbiru (Chikai kai Chōmeigaoka Chōmeigaokahigashi
Chōkiji Chiganodai Chōshigamori Chigawara Chōjahara Chōzenji
Chūōkōgyōdanchi (1 banchi) Chūōkōgyōdanchi (Sonota) Chiyasukyōden Chōyō