Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Japan has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:JP
  • Country ISO A3 code:JPN
  • Country ISO number:392
  • Currency Code:JPY
  • Currency Code number:392
  • Calling Code:+81

Postal Code Search - Japan

Postal Code for Japan


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Japan
Daitō Daikōji Daimonda Dinda Diyabuchi Diyagatani
Dōsaki Dōsakida Dōsenda Deguchi Doiyama Dōjōyama
Daishi Daijōdo Daimon Dōyashiki Daichi Daichishin
Daiichiba Daisenji Damine Dokino Daikan Daikō
Daikōminami Deki Dōban Daiman Daidō Dōtokukita
Dōtokushin Dōtokutōri Dōzen Dongo Daigi Daigishin
Dankeitōri Doichi Daieiji Daitōrō Dainichi Dai
Dōmyō Dōkōji Denne Daijiyūji Daiwa Dōdo
Dōdonishi Doi Dōmae Dairoku Dōsen Databoshi
Daikoku Dangō Denma Dōura Dōzaka Daida
Doai Dōduki Daiganji Dōjima Doaisarao Daira
Dōmiya Daiōmaru Dōmoto Daishōji Daguchi
Domeki Daimyōjin Daibutsu Daifuku Daigakukita Daigakunishi
Daihō Daiku Dannoshima Dannoshimamiya Dannoshimanaka Dannoshimanishi
Deyashiki Dōsan Dendai Dan Dota Danshita
Dachi Deto Dehama Daifukuji Deai Deaijima
Dōhōji Daigō Daishōjamada Daishōjiaioi Daishōjiakebono Daishōjiara
Daishōjiasabatake Daishōjiasahi Daishōjibaba Daishōjibanba Daishōjidaimyōdake Daishōjiechizen
Daishōjiechizenmitsuya Daishōjifujinoki Daishōjifukuda Daishōjigame Daishōjigoken Daishōjihachikenmichi
Daishōjihata Daishōjihatayama Daishōjihigashi Daishōjihigashishikiji Daishōjihigashiyoko Daishōjihiratoko
Daishōjihokkebō Daishōjihon Daishōjiimade Daishōjiipponbashi Daishōjijikata Daishōjijiyūichi
Daishōjikaji Daishōjikamifukuda Daishōjikaneko Daishōjikannon Daishōjikasuga Daishōjikatahara
Daishōjikinjōgaoka Daishōjikitakatahara Daishōjikoroba Daishōjikyō Daishōjimatsugane Daishōjimatsushima
Daishōjimidorigaoka Daishōjimimikiyama Daishōjimimikiyamanaka Daishōjiminami Daishōjimitsu Daishōjimitsuya
Daishōjinaga Daishōjinaka Daishōjinakashinmichi Daishōjinishi Daishōjinishiki Daishōjinishisakae
Daishōjiogiyū Daishōjioka Daishōjiōshinmichi Daishōjisegoe Daishōjiseki Daishōjishikiji
Daishōjishimofukuda Daishōjishin Daishōjishinkawa Daishōjishinkumi Daishōjishinkyō Daishōjishinmei
Daishōjishinsakae Daishōjishinyashiki Daishōjishitayashiki Daishōjisugō Daishōjitakajō Daishōjitawara
Daishōjitenjinshita Daishōjiteppō Daishōjitera Daishōjitono Daishōjiuo Daishōjiuwagi
Daishōjiyumi Daigaku Dairahon Dendōji Dewa Daimonji
Dairiyō Dairiyōnaka Doihara Dōrin Dagojima Doguchi
Daiōji Dashina dotō Daigakubo Daiei Daimon (Banchi)
Daimon 1 ban Daimon 2 ban Daimon 3 ban Daimon 4 ban Daimon 5 ban Daimon 6 ban
Daimon 7 ban Daimon 7 ku Daimon 8 ban Daimonizumi Daimonkikyō Daimonnamiki
Daimonsaiwai Daimontagawa Deyu Dobashi Dobuke Dofuchi
Daikurakō Daikuraotsu Daidōji Daijindō Daikuyashiki Dōmi
Dōtaira Daidōfukuda Daigakumae Daizu (1 no 2 , 3 no 2-6 , 4 no 2 . 4 . 6 , 11 Daizu (Sonota) Denen
Doaishinden Daibu Daibukōya Dōgashinden Daiue Dōjimashinden
Doda Doro Daibo Daianji Daizō Dekijima
Donoiri Dorogata Dao Daigakuminami Dōgawara Dōji
Daikanjima Doba Daiden Dasai Dōga Date
Dōkin Denbō Daisei Dōhon Dategata Dōyamashinden
Daiba Dōetsu Dōetsujima Dodayū Dōbayashi Dōniwa
Daikakuji Dōbara Daimonhongō Daimonshin Dodai Dejima
Dōgenji Dōshin Demura Donohara Doyama Dōrinji
Dōtsubono Daiya Daiyashin Dōge Dōko Daifukuin
Daigenji Daigenji (Daigenjishinmachi) Daikunaka Dekiden Dekidenshin Dōshi
Daikaijino Daikaijishin Dangoarai Dekiniwa Daimonchōasahi Daimonchōdaimon
Daimonchōhinodeoka Daimonchōnonohama Daimonchōsakari Daimonchōtsunoshita Danbara Danbarahinode
Danbaraminami Danbarayamasaki Deshio Dohashi Daiwachōfukuda Daiwachōhaibara
Daiwachōhakogawa Daiwachōhirasaka Daiwachōkamigusai Daiwachōkamitokura Daiwachōkuramune Daiwachōmukunashi
Daiwachōōgu Daiwachōōgusa Daiwachōshimogusai Daiwachōshimotokura Daiwachōshino Daiwachōubagahara
Daiwachōwaki Daitokami Daitoshimo Daikanaya Dando Daianjihigashi
Daianjiminami Daianjinaka Daianjinishi Daikuhon Daikuomote Dōnō
Dairin Dōgata Daitōchōdaitō Daitōchōdaitōshimobun Daitōchōenjiyo Daitōchōhatahiyodori
Daitōchōhataya Daitōchōhigashia Daitōchōiida Daitōchōkamikuno Daitōchōkamizase Daitōchōkanenari
Daitōchōkarihata Daitōchōkawai Daitōchōkitamura Daitōchōkomozawa Daitōchōmaebara Daitōchōminamimura
Daitōchōnakayuishi Daitōchōninnaji Daitōchōnishia Daitōchōogawauchi Daitōchōōkadani Daitōchōokamura
Daitōchōsannōji Daitōchōseida Daitōchōshimoa Daitōchōshimokuno Daitōchōshimozase Daitōchōshinji
Daitōchōshinobuchi Daitōchōshiota Daitōchōsuga Daitōchōtanaka Daitōchōyamada Daitōchōyōka
Dakyōji Daisen Dōgawauchi Daikaku Daikumachigashira Dōshō
Daigakudōri Danhigashi Dannishi Dannōra Daijin Dōgen
Dōjōmonzen Dōnomae Dōso Dote Daikokujima Dōyūrin
Daiba 1 ji Daiba 2 ji Daiba 3 ji Daiba 4 ji Daibahigashi Dōzan
Daikugawa Dateno Dai 1 ku Dai 2 ku Dai 3 ku Dai 4 ku
Dai 5 ku Dai 1 yasuibokuji Dai 2 yasuibokuji Dannoppu Dai 1 chōnai Dai 10 chōnai
Dai 11 chōnai Dai 2 chōnai Dai 3 chōnai Dai 4 chōnai Dai 5 chōnai (3) Dai 5 chōnai (Sonota)
Dai 6 chōnai Dai 7 chōnai Dai 8 chōnai Dai 9 chōnai Daimochi Daimotsu
Daijiyudai Daikokuitsuchō Daizen Dange Daiwahigashi Daiwanishi
Dezaike Dainichidōri Daikaidōri Dōjōchōdōji Dōjōchōhirata Dōjōchōikuno (1172 banchi)
Dōjōchōikuno (Sonota) Dōjōchōkusakabe Dōjōchōshiota Daimaru Dainichigaoka Dōshōdai
Danjō Daikai Dasaka Daigoaiba Daigoakamaminamiura Daigōchibo
Daigōchigaido Daigodaigoyama Daigodaratani Daigododonbō Daigoenashi Daigōenoyama
Daigofurumichi Daigogaran Daigogoriyōgashita Daigogoriyōhigashiura Daigogoriyōnishiura Daigogoshiyonōchi
Daigohazama Daigohigashiaiba Daigohigashiōji Daigohiramatsu Daigoichigonjiura Daigoichinokiri
Daigoikeda Daigoizumi Daigokagio Daigokakihara Daigokamaeguchi Daigokamihayama
Daigokamiyamada Daigokamiyamaguchi Daigokarasubashi Daigokashiwamori Daigokatayama Daigokawakubo
Daigokiredo Daigokishinōe Daigokitadani Daigokitagaran Daigokitahayama Daigokitanishiura
Daigokyōmichi Daigomakinōchi Daigomawarido Daigominamidani Daigominamihayama Daigominaminishiura
Daigominamisato Daigomisonō Daigomiyanoshita Daigonakayama Daigoninokiri Daigonishiōji
Daigōohata Daigōokamae Daigōotaka Daigorenzō Daigōrido Daigosannokiri
Daigoshimohayama Daigoshimoyamaguchi Daigoshinkai Daigoshinmachiura Daigoshōkuchi Daigosotoyamakaidō
Daigotakada Daigotakahata Daigotakonda Daigotatsumi Daigoyamagahana Dōami
Daikokuchō (Yamatōoji 3 jōsagaru) Doinōchi Daikokuchō (Inokumadōrisawaragichōagaru, inokumadō Daikokuya Daishinin Demizu
Daimonjichō (Kawaramachidōrigoriyōzushisagaru, kaw Daionji Daruma Dōjō Dongeinmae Dōyū
Daizu Dōjishiya Dōnōku Dōsenbō Daianchōchūōgaoka Daianchōhiratsuka
Daianchōishigurehigashi Daianchōishigurekita Daianchōishigurekitayama Daianchōishigureminami Daianchōishigureshimo Daianchōkatahi
Daianchōminamikanai Daianchōmonzen Daianchōnabesaka Daianchōnyūgawahisaka Daianchōnyūgawakami Daianchōnyūgawanaka
Daianchōōida Daianchōōizumi Daianchōtakayanagi Daianchōuga Daianchōugashinden Daianchōumedo
Daiō Daiōchōazena Daiōchōfunakoshi Daiōchōnakiri Daiōchōnata Dōhaku
Daikyō Dōgayama Dehashiri Degaito Daijisen Daimonhigashi
Daimonnaka Daimonnishi Dongo (Banchi) Dongo (Chōme) Dorogawa Detani
Dōmyōji Deyashikimoto Deyashikinishi Dōyamahigashi Daihatsu Daigatsuka
Dainichihigashi Dōtonbori (1 chōmehigashi) Dōtonbori (Sonota) Daidōminami Dōjimahama Denpō
Deshiro Dekishima Dairi Dōgashiba Daisennaka Daisennishi
Dejimahamadōri Dejimakaigandōri Dejimanishi Daizōji Demaru Dōu
Dainaka Daiji Doki De Detsuchi Dōganji
Dōdani Daimondōri Daishōgun Deba Deguchihashino Deguchikōga
Deguchinakano Deguchishinhashino Denpōbashiminamino Dōnyū Dezuminato Dōjōkita
Dōjōminami Daizenno Danya Daibara Dedu Dedunishi
Daijuku Dōbi Daikata Daimatsu Dōyatsu Daijingū
Dainogō Daishinden Daihara Dōhata Dōshita Dainigorisawa
Daitokunabekoshinden Doaichūō Doaihigashi Doaihon Doaikita Doaiminami
Doainishi Daishōshizaki Daihei Dōchi Daitoku Dashiyama
Daishyuku Daigiri Daishiekimae Daishigawara Daishihon Daishikōen
Dekino Daiyū Deiki Daimura Daikokufutō Demaruhon
Demarunakagō Demarushimogō Daima Dōguchihiruda Dōjiyunkawado Dōme
Dōgayato Dōbutsu Daitakubo Daiyama Daidōizumi Dorobu
Dosawa Daigyōji Doyo Dōjōjuku Dairakuji Doshida
Denenchōfu Denenchōfuhon Denenchōfuminami Daita Daizawa Daikanyama
Dōgenzaka Denbōji Dainose Daimi Dainichiji Dairiki
Dōbaru Dairihara Dairihigashi Dairihigashiguchi Dairihon Dairimomoyama
Dairimoto Dairisakuragaoka Dairishin Dairitonōe Dōjimaru Dōhoku
Dairobaru Daizenjimachifujiyoshi Daizenjimachikuroda Daizenjimachimiyamoto Daizenjimachinakatsu Daizenjimachiyoake
Daizenjiminami Daizenjiōhashi Dotenōchi Dōkaijima Dōjōji Daimyōgaoka
Dairyū Dōzaki Doren Degi Dairinji Daniyamahon
Daimyōji Daienji Dajigō Doinōramen Daiyarando Dekidaiku
Doinokubi Dōza Dumari, hanaga, bokujō) Daigobō Dannoharu Dana
Daimyōkōji Dōgohimata Dōgohimeduka Dōgoichiman Dōgoimaichi Dōgokita
Dōgokitashiro Dōgokōen Dōgomachi (1 , 2 chōme) Dōgomidoridai Dōgosagidani Dōgotakō
Dōgoyuduki Dōgoyuno Doida Doteuchi Daieiyama Dannōe
Doichōdoi Doichōfujiwara Doichōhatano Doichōirino Doichōkaburasaki Doichōkitano
Doichōkobayashi Doichōnakamura Doichōnoda Doichōtenma Doichōtsune Doichōueno
Doichōurayama Daichōjioku Dokichōhigashi Dokichōkita Dokichōnishi Dōfukuji
Danshi Doi (Sonota) Doi (Yasuidoi) Dōke Dōtoku Donarichōakiduki
Donarichōdonari Donarichōkōri Donarichōmiyagawauchi Donarichōmizuta Donarichōnaritō Donarichōtakao
Donarichōuranoike Donarichōyoshida Daijiyūshinden Dekijimahon Dōgawa Detohon
Detōshiro Daino Dobiyamashita Daidokoro Detōeno Detomachi (Akanumashitamichi)
Dainitonya Daibōfukuda Daibōmaeda Daibōtakehara Daibōtakeuchi Daikōjiichimurai
Daikōjiichitakimoto Daikōjiichiwaseda Daikōjiinada Daikōjiinamura Daikōjikawarada Daikōjinimurai
Daikōjinishiinamura Daikōjinitakimoto Daikōjiniwaseda Daikōjisanmurai Daikōjisantakimoto Daikōjisanwaseda
Daikōjishiroyama Daikōjishiyakaguchi Daikōjitanemoto Daikōjiyontakimoto Dōya Datenoshita
Datehana Daigakuzawa Daigakuzawamukai Daikukubo Denbee Dōguchikawara
Doigashira Denpōji Dōnōchi Dannokoshi Danzaki Dōjōmae
Dōden Daigorōuchi Dainoshita Dōbatake Dannomae Daihigashi
Dainagon Daishin Daikonhatake Daisaku Dakehigashi Dakeonsen
Dakeonsendaiwa Dakeonsenfukahori Dakeonsennishidaiwa Dakeonsenyokomori Dangōchi Dōnanhigashi
Dōnannishi Dōnomaekō Dobuduka Dōjōkōji Dotema Dendō
Daitōchōnakagawa Daitōchōōhara Daitōchōokita Daitōchōsarusawa Daitōchōshibutami Daitōchōsogei
Daitōchōsurisawa Daitōchōtoriumi Daijiji dairinjishita Daishōwa Dogasaki
Dōmeki 1 ban Dōmeki 2 ban Dōmeki 3 ban Dainohara Dainoharashinrinkōen Dotezaki
Dōbamae Denjōyama Daidokorobashimichishita Dōdahigashi Dōdanaka Dōdanishi
Darumaji Dokusawa Dorozawa Dōman Daihanda Daihōji
Daihōji (Nakano) Daihōji (Sonota) Dainome Daishidō Dateji Dōyaguchi