Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Kenya has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:KE
  • Country ISO A3 code:KEN
  • Country ISO number:404
  • Currency Code:KES
  • Currency Code number:404
  • Calling Code:+254

Postal Code Search - Kenya

Postal Code for Kenya


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Kenya
Makwa Mataara Mundoro Mangu Miteero Mukurwe
Mbari-Ya-Igi Muchatha Muguga Magina Mbau-ini Munyu
Mugutha Majengo Mikarara Mutige Mirichi Mt. Kenya
Miuu Mugambaciura Mathigaini Mathangauta Mahigaini Mukui
Mukure Maitharui Mugumoini Mbugiti Mukarara Mukurwe/Thuita
Maria-ini Mungaria Mihuti Muringaini Marumi Makomboki
Mariira Munguini Muthithi Maragua Ridge Mirira Maragi
Muchungucha Murang'a Township Mirichu Murarandia Mukangu Mutuya
Mihango Makuyu Mwitingiri Murungaru Muruaki Mikaro
Mkungi Mukeu Makumbi Mikeu Miharati Malewa
Mairo-Inya Mbuyu Matindiri Melangine Mawingo Munyeki
Matura Munyu/Warazo Mitero Mugunda Mwiyogo Mbogo-ini
Mutathi-ini Mt. Kenya Forest & National Park Mbiu-ini Muthuthi-ini Murundu-ini Muyu
Mutundu Marua Mathar/Kihuyo MUNUNGA-INI Muruguru Muthua-ini
Mucharage Mumbuini Munyange Mutathiini Mawamba Mtwapa
Mtondia Majaoni Mavueni/Majajani Mkwajuni/Mkomani Midoina/Gede Mnagoni Mwakala
Mweza Magogoni/Mwapula Mwahera Mikamini Mirihini Mwambani
Milore Mitsedzini Makomboani/Kinani Mikiriani Mbwaka/Kikomani Mbalamweni
Miyani Murimani Mariakani/Mitangoni Munyenzeni Mwarakaya Mazeras/Mugumowa Patsa
Mleji Mwamtsunga Mwawesa Makongeni Matolani Marereni
Madunguni Msabaha Masindeni Mikuyuni Mbarakachembe/Jimba Mijomboni
Makobeni Mambrui Marikebuni Madina Mambasa Maji Ya chumvi
Mazeras Mwamdudu Mtaa Matumbi Mwabila Mwatate
Mwandimu Mazola Makamini Matobe Macknon Rd Majimboni
Mangawani Mulafyeni Mbuguni Muoyo Matuga Mtivo
Malaba Milalani Mwena Majoreni Matondoni Mokowe
Mangai Mararani Milimani Mkokoni Mkunumbi Mapenya
Mikindani Miritini Mwembe Tayari Makadara Mji Wa Kale Mwakirunge
Mtongwe Mrugua Mwakitau Modambogho Mwachabo Mahoo
Mboghoni Makwasinyi Miasani Mraru Maungu Mwangea
Mbale Mogho/Mlechi Mgange Dawida Mgange Nyika Mlondo Mwanda
Mgambonyi Mwarungu Meti Masalani Masabubu Mazuni
Mikinduni Mnazini Madogo Mlanjo Makima Mwea
Mwea National Reserve Mavuria Mbita Makengi Manyata Mbuvori
Mt. Kenya Forest Mbuinjeru Mukuuri Mugirirwa Mufu Mukuuni
Mwonge Malkadaka Malkagalla Merti Modogashe North Modogashe South
Mbusyani Misewani Mulundi Mulutu/Ndumoni Mutune Mbitini
Mosa Malili/Kamandio Munganga/Miambani Museve/Ivaini Mututu (Mutula) Maluma/Ithuluma
Mandongoi Mutulu Musengo Muthini/Kaimu Mbarani/Konyu Mukonga-Ikongo
Musosya-Kakuyu Maseki/Kiseuni Mataka/Katuka Mitamisyi Mathyakani/Kamutiu Mbuvu
Malalani Manyoeni Masasini Musukuni Malawa Makongo
Malatani Mwitika Maluma Mivuni Mwala Muthungue
Mutwang'ombe Mwambui Mbondoni Mwingi Misakwani Mung'ala
Mjini Muputi Mua Hills Mutituni Matetani Mbilini
Muisuni Mbee Mitaboni Miumbuni Masinga Mananja
Mbaani Mithini Makiliva Mbiuni Mumbuni Mango
Mathunthini Maweli Myanyani Mathingau Matuu Mavoloni
Mbui-Nzau Manyatta Mulili Mangelete Muthingiini Mukange
Muumandu Mumela Musalala Maiani Mukuyuni Malunda
Mutembuku Muvau Mavindini Muusini Masui Mutisywa
Mutyambua Mwanyani (Matha) Masumba Matiliku Mweini Mangani
Mukimwani Muthwani Mutitu Mavindu Mbanya Marsabit Township
Mt. Kulal Maikona Mariene Mboroga Meru National Park Mount Kenya Forest
Miathene Mbeu Mpuri Mulathankari Munithu Mwichiune
Makandune Mikumbune Mituntu Mutunyi Murugi Mutino
Mariani Muiru Magutuni Mugumango Mweru Marimanti
Mutuini Mathare Mbotela Masiwa Muthangari Muthaiga
Muthurwa Mbalambala Modogashe Malka Mari Mado Mansa
Mageta Island Muga Tonde Monianku Metembe Mwabosire Mwamanwa
Mwamosioma Mwagichana Mwakibagendi Mwamonari Matongo Matieko
Masabo Mogweko Matibo Mesesi Magenche Mokubo
Middle Jimo Marera Miwani Central Miwani East Miwani North Miwani West
Muhoroni East Muhoroni Central Muhoroni West Mkendwa Mayenya Manyatta A
Manyatta B Masabae Mabera Masangora Maeta Marindi
Mukuro Manga/Lietigo Matutu Mwongori Mogusii Mokomoni Magwagwa
Mwabundusi Mwagechure Mongorosi Maranda Masumbi Mulaha
Mur-Ngiya Mur-Malanga Mahola-Ulawe Memba Masala Mahaya
Madungu Magoya Murumba Masat Marenyo Malanga
Maliera Malunga East Malunga West Moloi Maji Ndege Mukutani
Mochongoi Maji Moto Mogotio/Chemogoch Molo-Sirwe Mugurin Mirigissi
Mumberes Maji Mazuri A & B Makutano Mugango Mogor Makimenyi
Manaret/Kaitet Molol Morop Muskut Maron Marich
Mogil Maina Maso Matobo Mutaragon Macheisok
Masaita Marura Muhonia Matanya Makurian Mumonyot
Muthiga Mwenje Muhotetu Melwa Muthengera Mutara
Muruku Maundu Ni Meri Munanda Mashuru Masimba Merueshi
Mailua Meto Mbaruk Mbirikani Marioshoni Molo
Muriginye/Ikumbi Maai Mahiu Maiella Maraigushu Mosiro Mugen
Mosoriot Mutwot Meteitei Mogobich Mashangwa Masurura
Moita Morijo Loita Mulot Megwara Melelo Marti
Masikita Moru-Akiring Mbaringon Moru Malaso Maralal Town
Mabati Mbukoi Matakwani Makutano/Kapsara Machewa Mogilalokichogio
Megun Meibeki Matunda Moi's Bridge Moiben Mumetet
Morbus Mogho Mbara Mukwa Mt. Elgon Mayekwe
Machakha Mwalie Mbakalo Milima/Kamukuywa Miendo Misikhu
Makemo Makuselwa Mihuu Maraka Muchi Moding
Magombe East Magombe West Mundoma Musokoto Maenje Matayos
Mundika Manyala Musoli Madivini Mundobelwa Munjiti
Mwikalikha Muhaka Mulwanda Mundeku Mushiangumbu Mautuma
Musemua Matiha Malava Matsakha Maturu Mahira
Mugai Mumias Nuclear Mumias Township Makunga Malaha Mung'ang'a
Matungu Mayoni Musanda Mukulusu Murhanda Mugomari
Mukhonje Museno Mwitubwi Muhundu Mukuchi Mulundu
Mukingi Munoywa Mambai Mudete Magui Mbihi
Muhanda Madzuu Mahanga Masana