Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Kenya has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:KE
  • Country ISO A3 code:KEN
  • Country ISO number:404
  • Currency Code:KES
  • Currency Code number:404
  • Calling Code:+254

Postal Code Search - Kenya

Postal Code for Kenya


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Kenya
Kairi Kamwangi Kanyoni Kiriko Kiamwangi Kiamworia
Kiganjo Karuri Kamunyaka Karatu Karinga Kieni
Kahunguini Kimunyu Kanjai Kiairia Kimathi Kiambururu
Kibichoi Kiratina Kanunga Kiambaa Kiambu Township Karura
Kihara Kibichiku Karai Kari Kerwa Kikuyu Township
Kinoo Kahuho Kanyariri Kirangari Kagaa Kagwe
Kamburu Kamuchege Kamae Kijabe Kinale Kambaa
Kirenga Kamirithu Kabuku Karambaini Kalimoni Kiaora
Komo Kiu Kariminu Komu Kariru Kiaruri
Kiritini Kabari Kanjuu Kamunyange Kabiriri Kathiga
Kiandegwa Kinyaga Kombuini Kirimara Kiarukungu Kariko
Kimandi Kaguyu Kaitheri Kiangai Kibingoti Kagioini
Kanyokora Kagumo Kanyei Kathare Kiaga Kianjege
Kirunda Kianjang'a Kithumbu Kigio Kirwara/Chomo Kiarutara
Kigoro Kimakia Kihumbuini Kiriaini Kiunyu/Gituamba Kabati/Gitura
Kagumoini Kagundu/Kariti Kaguthi Kiiri Kiranga-Muruka Kariua
Kamacharia Kamune Kanyenyaini Kiruri Kiawambogo Kihoya
Kairo Kanjama Kiambuthia Kaharati Kamahuha Kamuiru
Kirere Kamukabi Kangari Kinyona Kandani Kiugu
Kaharo Kambirwa Kahuro Kiria Kaganda Kahuti
Kirogo Kakuku Kiathanini Kinyangi Kirimiri Kambiti
Kimorori Kahuru/Muruaki Karati Kitiri Kiambogo Karago-ini
Kanyagia Kianjogu Kiriogo Karandi Kirima Kandutura
Kanjuiri Kahurura Kabaru/Ndathi Kimahuri Kamburaini Kiamathaga
Kamariki Kabati Kamatongu Kairia Kiharu/Cheru/Muthua Karindundu
Karuthi Kiamariga Karaba Karindi Kiirungi Karundu
Kiharo Kirerema Kariara Kirichu Kamakwa Karia
Kihatha Kinunga Kagongo Kiaguthu Kiahagu Kiandemi
Kiaruthi Kihugiru Kagonye Kamoko Kihome Kabage
Kanjora Karunaini Karaihu Kigogoini Kirurumi Karangia
Kigwandi Kihora Kiriguini Kuruwitu Kanamai Kidutani
Kibarani/Konjora Kilifi Township Kiriba/Wangwani Kidemu Kitsoeni Kwale/Nyalani
Kaloleni/Vishakani Kinagoni Kawala Kibwabwani Kithengwa M. Chenda Kizingo
Kaliang'ombe/Jimba Kisurutini/Mwele Kakuyuni/Malimo Kakoneni Kijiwetanga Kibandaongo
Kinango Kalalani Kifyonzo Kigurungani Kilibasi Kizibe
Kundutsi Kombani Kinondo Kingwede Kilimangodo Kidimu
Kasemani Kiwegu Kipevu Kisimani/Buni King'orani Kisauni
Kongowea Kaya/Ilole Kidaya/Ngerenyi Kishamba Kimala/Mata Kimorigo
Kitobo Kaloleni Kishushe Kalkacha Kiriakungu Kipao
Kipini Kora Game Reserve Korati Koronamadha Kamiu Kiambere
Kithunthiri Kangaru Kiamuringa Kavutiri Kevote Kianjuki
Kithegi Kithimu Kawanjara Kairuri Kathangari Kiamwinja
Kiriari Kirigi Kibugu Kanja Kianjokoma Kigaa
Kathari Kiangungi Kathanjuri Kathunguri Kigumo Kabuboni
Kamarandi Kathera Karurumo Kasafari Kirie Kipsing
Kinna Kulamawe Kom (Bisan Biliku) Korbesa Kaveta Kitui Township
Katwala Kisasi/Nguuni Kitungati Kenze Katulani Kavisuni
Kavuta Kyangunga Kaluva Kyanika Kalia Kalimani
Kauma Kilindilo Kisaini-Kithumula Kwa-Mutonga Kakeani Katutu
Kauwi Kivani Kamuwongo Kimangao/Kimu Kamula/Kitovoto/Kyanda Kavuti
Kyavyuka Kamaindi-Kanthungu Kaivirya Kaningo Kasyathuni Katumbi
Kitise Kavutei Kitoo Kyangati Kasunguni Kalivu
Kituti Kathungu Kyatune Kasaala Kyoani Keutunda
Kivandeni Kengo Kivyuni Kaatene Kyaani/Kaliakatune Kawelu/Itumba
Kibwea Kasasi Kyaango Kyamatu Kaliluni Kanyaa
Kavaini Kyamboo Kyome Kanzanzu Katalwa Kiomo
Kivou Kyethani Kasinga Katheka-Kai Kiandani Kiima Kimwe
Kimutwa Kivandini Konza Katitu Kyevaluki Kikambuani
Katheka Kayata Kiboko Kyanzavi Kalandini Kambusu
Katine Kingoti Koma Rock Kyaume Kaani Kaewa
Kitunduni Kombu Kawethei Kaiani Kathiani Kangonde
Kithyoko Kivaa Kamuthwa Kilala Kitile Kithangaini
Kabaa Kalamba Kalyambeu Kionyweni Kyethivo Kamwala
Kibau Kyawango Kaitha Kilembwa Kwakala Kyamatula
Kyangulumi Katangi Kyua Kithimani Kalungu Kathyaka
Kai Kalii Kaunguni Kisingo Kathekani Kambu
Kinyambu Kitengei Katanga Kiitini Kyangala Kasikeu
Kiou Kalongo Kisekini Kyamuoso Kauti Kilome
Kiongwani Kitaingo Konza/Kimakiu Kaumoni Kako Kalawa
Katangini Kathulumbi Kavumbu Kiangini Kwakavisi Kikumini
Kimundi Kakutha Kyeemundu Kilili Kithumba Kakuswi
Kiambwa Kaliani Kitundu Kyuu Kalawani Karare
Korr Koya Kargi Kalacha Katheri Kithirune
Kiburine Kiamiogo Kimbo/Mucheene Kiorimba Kaongo Kiamuri
Kiegoi Kiirua Kothine Kanyakine Kinoro Kirendene
Kigane Kirindine Kangeta Karama Kianjai Kanjoo
Kigucwa Kitharene Kunati Kithithina Kiang'ondu Kiraro
Kamaindi Kanjuki Kiringa Kithangani Kirumi Kamwimbi
Kandungu Karimba Kanjoro Kanyuru Kathangachini Kamanyaki
Kangemi Kawangware Kariobangi South Korogocho Kahawa North Kahawa South
Kariobangi North Kasarani Karen Kenyatta Hospital Kibera Kileleshwa
Kilimani Kitisuru Karakora Korisa Kotile Kalaliyo
Kotulo Kurow Korondile Kulaaley Khorof-Harar Kamser A
Kamser Nyakongo B Kogembo Kogweno Kawour Kogweno Oriang East Kogweno Oriang West Kanyaruanda
Kokoko Komenya Kamenya A Kamenya B Kamuoyo Kobila
Kowour Kanyapir Kawadhgone Kakwajuok Kanyadhiang Kanyango
Kotieno Kowour Kanjira Kokoth A Kokoth B Komulo Njira Kajiel
Kamser Seka Karabondi Kobala Kobuya Kogweno Rakwaro Kanam A
Kanam B Kayoo Dhimu Kadinga East Kamreri Kasigunga Kibwer
Kaksingri East Kaksingri West Kamasengre Kaswanga K/k/Kawuor Karading
K/k/Kombogo Kachieng K/k/Koguta Kobita Kabura Kanyikela North
Kanyikela South Kanyikera North K/k/Kadwet K/k/Komungu Kabonyo/Kwandiku Kayambo/Kwamo
Kamdar/Kawanga Kamdar/Kodondo Kasirime Kamuma Kawere Kamagak Kakelo Dudi
Kakelo Kamroth Kojwach Kamioro Kojwach Kamuga Kojwach Kawere Kokwanyo East Kokwanyo West
Kodhoch East Kodumo East Kowidi Kakangutu West Kasewe A Kodhoch West
Kodumo West Kasimba Kokal Kotieno Kokech Kodera Kamiyawa Kodera Karabach
Kotieno Kochich Kotieno Konuong'a Kajulu Kotieno Koyolo Kanyango/Kalanya
Kothidha Kanyiriema Kamenya Kowili Kamagawi Kanyanjwa
Komolo Katuma Kanyagwegi Kabosi Kirwa Kegati
Kisii Township Kiamokama Kiobegi Kenyenya Kiango Kanyimbo
Kobodho East Kobodho West Kadero Kanyadwera Katieno Kombewa
Kowe Kaila Kit-Mikayi Koker Kajulu Kolunje Kadinga West
Kadongo Kapuonja Karateng Kibigori Koru Kamagaga North
Kamagaga South Kabar East Kabar West Kamswa North Kamswa South Katolo
Katho Kochieng Kombura Kakola Kabonyo Kadhiambo
Kawino Kadianda West Kadianga East Kajimbo Koguta East Koguta West
Korando Kanyakwar Kogony Konya Kasule Kibuye
Komomange Kugitimo Kebaroti Kawere IIB Kawere Radeng Kamgundho
Kawere I Kawere IIA Kakrao Kakelo-Kakoth Kanyuor Karapolo
Kanyasa Kolal Kakoth Kaler Kabuoro Kodero Bara
Koluoch Kongudi Kanyagwala Kombok Kameji Kadera Kuoyo
Kadera Lwala Kakmasia Kangeso Kanyamamba Kanyawanga Kanyimach
Kamresi Kanyamgony Kitaru Kiogutwa Kemera Kadenge
Kakumu Kombewa Kochieng A Kochieng B Kokeyo Karapul Kabura Uhuyi
Kalkada Uradi Kaugagi Udenda Kaugagi/Hawinga Kodiere Komenya Kowala Komonya Kalaka
Kobong Katwenga Kagwa Kokwiri Kathieno A Kathieno B
Kagonya Karadolo Kagilo Kambare Kanyadet Kaudha
Kaptarakwa Kituro Kabusa/Kimondis Kapropita Kewamoi A & B Kiboino
Kabasis Kibinjos Kapchepterit Kabarak Kaplel Kibei
Kapkelelwa Koibarak Kaberen/Terik Kapkiamo Kaptum Kapluk
Keturwo Konoo Kapchepkor Kapturo Kinyach Kipcherere
Koriema Koitumet Kipngorom/Koitebes Kisanana Kaplelwo Koloa
Kechii/Loruk Kakore/Paka Kapendo East Kapendo West Kostei Kapendo North
Kiplombe Kabimoi/Sagat Kabiyet Kisonei Kimngorom Kapsigirio
Kichutmo Kapsimotwa Kiplelji Kapkimolwa Kipreres Kongotik
Kapsimbiri Kiromwok Koimeret Kanusin Kapkures Kipsonoi
Kapkelei Kapkesosio Kyogong Kaboson Koiwa Kapset
Kaptebengwet Kapkoros Katalel Kessup Kiptabus Kapkatui
Kapkonga Kipendo Korkitony Kobulwo Komoigon Kapterik
Kabito Kapkoi Kapteren Kipsoen Kabelio Kaptiony
Kibigos Koitugum Kondabilet Kapkochur Kapsait Kapyego
Kessom Kakisonga Kamoi Kapcherop Kapterit Kipsambach
Korongoi Koitilial Kapsumai Kibuswa Kipsaiya Kipsowar
Kilima Kimnai Ketgoi Koimur Kabiemit Kaptagat Forest
Kamwosor Kapchorwa Kapkitony Kitany Kapkosom Kocholwo
Kamelil Kabirsus Kipsaos Kapkenda Kiptulos Kaitamoi
Kipchumwa Korou Kisiwei Ketut Kisoka Kamasia
Kararia Kimurgen Kapsoit Kenegut Kipchimchim Kapngetuny
Kaplelatet Kebenet Kiptere Kapsuser Kaitui Kapsorok
Kipsitet Koitaburot Kabianga Kipkoiyan Kamungei Kibwastuiyo
Kapseger Kimugul Kokwet Kipkelion Kunyak Kedowa
Kimasian Kalyet Katani Kipsirichet Kongoni Kirimon
Kabatini Kendurumu Kiamaina Kabazi Kilonito Kitenkela
Karunga Kuku Kimana Kiptunga Koige Kiambiriria
Keringeti Kerisoi Kipeto Kianjoya Kampi Ya Moto West Kapkuong
Kibigong Kibisem Kaplolei Kapsaos Kesogon Koyo
Kaptumek Kibwareng Kongoro Kapkerer Kapsengere Kamobo
Kapsabet Township Kaptildil Kiminda Kiptuiya Kamoiywo Kapsisiywa
Kaptel Kombe Kaboi Keburo Kabirirsang Kaplamai
Kipsigak Kipture Kilibwoni Kibabet Koilot Kapkarren Salient
Kosirai Kaptich Kurgung Kabisaga Kamwega Kebulonik
Kaplelmet Kipkeikei Kapsimotwo Kosoiywo Kabirer Kabutie
Kaplelach Kapune/Meguara Kirindoni Kerrinkane Kisiriri Kalele
Koiting Kachibora Kipsaina/Sitatunga Kaptega Kiptogot Kaisagat
Kapomboi Kobos Kolongolo Kwanza Kiboroa Kiminini
Kinyoro Kapkoi Sisal Kalemungorok Katilu Kainuku Kibish
Kataboi Kaaling Kaeris Kanukurudio Kokuro Kachodin
Katilia/Lomunyenakwan Kapedo Kamuge Kasimunang Kotaruk Kalemunyang
Kawalathe Kamngetuny Kapsengwet Kipchamo Kaptagat Kipsinende
Koiluget Kipkurere Kamukunji Kapsoya Kabongo Kesses
Koisagat Kaplolo Kapsubere Kelji Kimoning Kuinet
Kapsang Kipsangui Kipsombe Kamagut Kalapata Kases
Kiwawa Krich Kapyen Kodich Konyao Korokou
Korpu Kacheliba Kanyerus Kamatira Kapkanyar Kapsangar
Keringet Kishaunet Kanyarkwat Kongelai Kaben Kale
Kokwotondwo Korellach Kapkateny Khasoko Kibuke Kamuneru
Kapsokwony Kibuk Kaptama Koboywo Kongit Kamukuywa
Kibingei Kimilili Kimilili Township Kabuyefwe Kibisi Kituni
Khalumuli Kamuriai Kocholia Kakapel Kolanya Kamolo
Kingandole Khushiku Kiliboti Kivaywa Koyonzo Khalaba
Kholera Kakamega Forest Kambili Kapsotik Kipchekwen Kedoli
Kigama Kivagala Kegondi Kisatiru Kegoye Kidundu
Kisienya