Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

South Africa has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:ZA
  • Country ISO A3 code:ZAF
  • Country ISO number:710
  • Currency Code:ZAR
  • Currency Code number:710
  • Calling Code:+27

Postal Code Search - South Africa

Postal Code for South Africa


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in South Africa
Magadla Maluti Matatiele Mount Frere Mzingizi Mount Ayliff
Mbizana Mabaleni Macleantown Mbolompeni Mdantsane Mncotsho
Mqanduli Msobomvu Machibi Middledrift Middleton Misgund
Mjanyana Molteno Middelburg Moffat Place Motherwell Mahlungulu
Mthatha Makwantini Masincedane Mnceba Mgojweni Maclear
Mount Fletcher Mavelebayi Manny's Merafong Motsethabong Makaota
Mangaung Marseilles Makhalaneng Mokodumela Marquard Magalies View
Magaliessig Marlboro Marshalltown Meadowlands Midrand Morningside
Muldersdrif Mabopane Magalieskruin Mahube Mamelodi Matamela
Mayville Medunsa Menlo Park Menlyn Montanapark Moot
Moreletapark Morula Mutlestad Magagula Masitshaba Minnebron
Modderfontein Mafatsana Masoheng Meyerton Mogale City Mohlakeng
Madadeni Memel Mtubatuba Maidstone Malvern Marble Ray
Mariannhill Mobeni Molweni Monteseel Mount Edgecombe Mandeni
Mapumulo Mabogweni Melmoth Manzana Manaba Beach Manthinta
Marburg Margate Mcosela Munster Mdasha Mehlomnyama
Mbalenhle Mid Illovo Mooi River Mbiyo Merrivale Mphophomeni
Mbazwana Mkuze Masundwini Mlamula Mahlafuna Mahihashini
Meer En See Mhlatuze Mtunzini Mawk Mahlangasi Msebe
Mahlabatini Maqongqo Mbeka Mahwelereng Mashashane Mamadi
Mamatsha Mphahlele Mokomene Makhudu Manyama Mphogodiba
Modjadji Molototsi Mutale Marble Hall Mpudulle Mbibane
Marulaneng Makhado Muila Mukula Mulima Mungomani
Munzhedzi Manenzhe Messina Musina Malamulele Mudimeli
Mulenzhe Muthathi Makekeng Mokamole Mokopane Mookgophong
M'lapa-Kgomo Madras Mkhuhlu Mare Monsterus Malelane
Mdladla Mpumalanga Morgenzon Mpuluzi Moripe Mabuja
Machadodorp Madikwe Marikana Moiletswane Mooinooi Mafikeng
Mmotla Mogogelo Mphe-Batho Marapallo Modular Range Mogwase
Molorwe Motlhabe Modderkuil Modikoe Magogong Manokwane
Molopo Mothibistat Miga Mokgola Mmabatho Montshiwa
Moseki Motsoseng Mabudu Madibogo Madibogopan Mareetsane
Masamane Mogasne Makwassie Masakeng Mankurwane Marydale
Mancorp Mine Mier Mcgregor Montagu Malmesbury Mbekweni
Mossel Bay Matroosfontein Milnerton Murraysburg Macassar Maitland
Manenberg Mdc Melkbosstrand Mitchells Plain Monte Vista Mowbray
Muizenberg Mosselbaai Moorreesburg