Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Nigeria has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:NG
  • Country ISO A3 code:NGA
  • Country ISO number:566
  • Currency Code:NGN
  • Currency Code number:566
  • Calling Code:+234

Postal Code Search - Nigeria

Postal Code for Nigeria


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Nigeria
Eziama Eziukwu Ebemofia Eziafor Elugwu Etiti Amaelu
Etiti Amagbo Ezi Alayi Etiti Eluama Ebem Elugwumba
Ezenta Ezeukwu Elu-Lodu Ekpiri - Eludu Ekpiri-Alala Ekwelu
Emede Elemage Egwunaeleke Ekebedi Ehume Ekenobizi
Exeleke Eziam Egbelu Egbelu-Ihie Ezial - Nsulu Eziama-Uratta
Ebeyi Eputuke Egbelu-Mnbutu-Umuokere Ele-na-Ekpu Ekebe Echiele
Ehere Ekwereazu-Ngwa Elu Eleghu-Nkporo Etitiana-Nkporo Elughu-Nkporo
Egbede Egbede-Owo Egbelu-Owo Eti Ezebudele Etitiuzo-Owaza
Eze Ugwu-Owaza Eluama Amairoka Eluama Orota Ebagi Ekki Eabodo
Eke Elle Ebo Ejunturi Ebebit Edem Anwa
Eriam Ekpat Iduot Elekpon Elile Emere Oke I Emere Oke II
Emeremen Eqwennwe Ebana Ede Urua Edebuk Effoi
Ekepene Afaha Eket Ekpene Ukpa Esit Urua Etibe Ebebi Ikot Uso Ekong
Etebi Idung Akpaisang Etebi Idung-Iwak Edi Edida Edoir Edor Atai Eebi Akwata
Epkene Obo Etebi Idung-Asan Ekpenyong Atai I Ekpenyong Atai II Esen Owo Ebe Ikpe
Ekoi Ikpe Ekpeyong Ufum Ekpo Esa Obong Ete Edet Ekwet Ikot Ebo
Etek Utu Ikot Eboro Edem Ekpat Ekpene Obom Etinan Ekom Efa Mbioto Mbiete
Effiat Mbioto Eso-Efa Ebere Out Edem Ibiok Ediam Ekan
Edem Idim Edem Urua Ekim Ibiaku Omu Ekio Idoro Ekput Enyin-Idoro
Essen Esit Ikpanya Edem Akai Efen Ibom Efen Ikot Okoro Efen Ikot Udonya
Ediduo Essene Essien Etuk Ete Etok Edem Iyere
Ediene Atai Ekpene Ediene Etip Ediene Edem Idim Ibakesi Edem Eduo
Ekang Esem-Udo Ebam Edek Esiyere Ekpemiong Eminang
Edem Edet Esien Essien Etefia Ekoi Atan Ubom Ekoi Eben Obom
Ekoi Ikot Abia Ekoi Ikot Ebom Ekoi Ikot Nyoho Ekoi Ikot Ofon Ekoi Ikot Udofe Efi Itam
Ekim Itam I Ekim Itam II Ekritam Akpan Obong Ema Itam Enen Atai Itam Edem Inyang
Esin Ufot Esuk Itu Efik Ibuno Etehenten Eton Ani Ekit-Itom Akpan Obong
Ekiebong Eyo Efai Eyo Ukut Esuk Anwang Esa Ekpo Ekim
Ekpuk Eprang Udo Etobodom Ekpene Ukpan Edebom Edem Idim Okpot
Ekpene Ukim Edem Idem Okpo Eto Esa Iken Eyede Ebighi Eta Ekpene Ekim Eta
Ebighi Edu Ebighi Okobo Ekpene Ekim Esuk Inwang Ebighi Anwa Ikpi Ebighi Anwa Oro
Etieke Udong Eto Eweme Eyo Nku Eyo - Essi Eyo - Esu Eyo - Usotai
Eyo - Utumong Esuk Oro Eyo Ekung Inyang Eyo Obiosio Eyo - Esang - Obisung Eyo - Esio -Uwak
Eyo - Okpo - Oyo Eyo - Orokra - Usuyak Eyo - Otong - Uwe Eyo - Oyete Eyo - Atta Eyo - Ifang
Eyo - Odiong Eyo - Okpo Eyo - Uya Ediene Ikot Iyang Ekot Ediene Enuekoro
Ediene Ikot-Ebom Ekparakwa Edem idim Ibesit Eteben Ekefe Etok Inen
Etok Nkwo Eka-Nung-Ikot Edikor Eyiba Edikor Eyobiosio Edikor Eyokpu Eniongo
Eye Oko Eyo Atai Eyo Atang Eyo Ating-Osung Eyo Ebieme Eyo Esio Osung
Eyo Nsek Eyo Okponung Eyo Ukpe Eyo Uliong Eyo Ulung Eyo Uwe
Eyobisung Eyofin Enino Eyiba Eyo Ating Osung Eyo Esin
Eyo Esio Usung Eyo-Ating Eyobiosio Eyoko Eyokponung Eyokpu
Eyosio-Osung Eyotai Ekpe Eto Esek Eman Uruan Edik Ikpa
Ekim Enen Ekpene Ibio Eman Ukpa Eman Ikot-Ebo Esuk Odu Elei
Edok Eyetong Eyo Eyekip Eyo Okwong Eyo Ufuo Eyo Uwesong
Eyo Uya Eyobiasang Eyokpifie Eyulor Effiat Offot Ekpri Nsukara
Eniong Offot Ewet Offot Ebene Ezeagu Ezugwu Eziagulu
Ebenato Enugwu Enugu Ede Enugu-Adazi Etuleze
Ezebuazu Etitinabor Eziaja Ezineni Enuabor Enugwu-Iwa
Ezele Egbeagu Enuagu Enugu-Ugbenu Enuoji Ezimezi
Enugwuagu Ezike Ezinato Ebenano Emuofite Egbeenano
EkenboAkesi Ezinwafor Eziokpo-Obeagu Ezeawulu Ezeoye Eziumubo
Eziagu Ezinezi Enuaga Enuguaja Egbema Eziora
Ezinifite Ezimimo Ekele Ezi-Ogidi Ezemmaja Ekwulu
Ejighunandu Ekebunoyo Ebenesi Ezelle Ezema Ezieke
Egbuayiga Ehuejim Ezeani Edeke Etitilukpo Ezikala
Ebenator Eziala Enora-Oraofia Enuora-Umidin Ekpuloji Eziabba
Egbedeamu Enuabomini Enuage Ebonano Ebonato Ezira
Ebenasa Ezeabom Etitinabo Ezibegbe Enuko Eziobiuno
Eziokbikpa Etti Ezinkwo Eziokwe Enumgbom Eziabor
Ezioko Enuguaboh Enekenta Ezeome Ebiefe Ezi-Nkwelle
Ezinteje Eziumunya Eldewo Ebelegbene Ebikiri Edebarikiri
Egbedekiri Egbilaba Egekiri Egeletia Egeregere Egereogo
Egwema Egwema Pogu Ekemakiri Ekesitoko Elgitekin Eluenigbene
Enegalogo Ereweibio Etabolagone Ewediri Eweisuo Ewoama
Ewokiri Eyenkiri Ebikeme-Gbene Eduwini Ekeremor Ekpeikiri
Elemuama Enyumuana Etieme Egeleama Elebele Emadike
Emago Emakalakala Emegai Epebu Ewama Ewoi
Ebendebiri Egbepulougbene Ekperiware Elemebiri Ebatimogbene Ebidargbene
Eduregbene Egberime 1 Egberime 11 Ekeogbene Ekinigbene Erebugbene
Etemere Egarebeni Ekeni Ekowe Emete Eniwari
Erefumakomogbene Ezetu Ede-Pie Egbebiri Ekeki Ekpetiama
Emblama Epie Efoha Efufu Efelo Enjoji
Elikizi Etenyi Ebera Efopfu Ehaje Ebete
Edeje Egba Egwuma Ekwo Elo Engla
Enjima Enogaje Enugba Ebukodo Edikwu-Icho Ekela
Eron Enyer Ewo Eya Ebonda Edumoga
Ega Eja Ekoti Ekpong Epwa-Ibilla Ebong-Itogo
Echoro Eewu Ekingo Ebenta Egbilla-Idella Egbilla-Izzi
Ekpete Enugu-Oye Enurn Esewa Eeko Ekantili
Egbla Egbla Ndikwi Egbla Nje Ejo Eboya Ebu
Elulu Enichi Ehatope Enyioji Epideru Ebologba
Edikwu Efa Emichi Ebolo Efeyi-Ankpa Efeyi-Igbanonaje
Efeyi-Ipole Emicho Eyokpa Ebo-Ya Ebodahubi Edkeajio
Efede-Aoi Efffa Effion Efoyo Ejema Ekenobi
Engle Ejaa Ede-Okpaga Efoma Enyajuru Ebari
Ebudu Efeche Efekwo Efocho Efugo Eha-Otukpa
Eke-Ekwute Epe-Agbo Epeilo Epeilo-Ikpoyi Ebanna Ebela
Eha-Uleke Ehicho Ehuhu Ejule Eke-Ai odu Eke-Akpa
Elugu Epiege Eru Eyere Eyupi Eoyum
Ergum Ebalabo Egberonyi Ekufe Kunta Ekuruku-Nta Ekurukube
Ekweiekwu Eligene Emina Eminekpon Etani Ezeke-Emege
Ekori Epenti-Beach Egbezum Emenko Eno-Evong Enwetiti
Ediba Ensuokwe Enugwema Epenti Ezono Ekepoli
Ekunkuna Ekamasai Ekom Agoi Elige Ephoho Edodiesu
Edodone Aboni Egip Urom Ekoho Epefime Esuikongo Etabi
Ehom Ehom Central Ekpri Etono I Edu Egbor
Etana Ekpri Iko Ekim Ito Ekpene Ibiabong-Eki Enen Ito Esuk Stan
Ewen Elae Itokem Ekonganaku Ejoro Okpor Emokin Emot Okpar
Emot Okpor Enidit Enodakoton Enougo Enougo-Ewuruon Eriget
Etono II Eweruon Ewothpo-Ikun Ekot Ewo Ekei Ibemi Ekpri Iwuru
Edik Ekpen Eyo Efanga Efiom Ekpeme Ikot Ekpse Ekpeme Ikot Umo Ekpene Tete
Ekpri Ikot Edet Nsa Effiong Esit Ikot Inameti Esit Ikot-Effanga Ete Oyo
Eto Mkpa-Archigong Eto Mkpe Yellow Eto Mkpe-Edem Etok Ukana Ikot-Efanga Ebe Akpo Edik Iko
Edit Iko Ekpo- Edit Ikpa Eman Efuk Ifako Ekong Atan Oku Ekot Antigha Udo Ekot Efiok Eyo
Ekpenyang Eyo Ekpenyong Ekpri Iyoki Ekwa Iyoke Eseku Esku Ikot Itam
Esuk Akwa Obio Esuk Obot Inyang Etak Okono Edik Okon Idem Esuk Okon Esuke Aye
Efute Abua Esighi Ekpene Esuk Esighi Esit Ikot Nsa Ewa Edik Idim Ikot Ekpri Ikang Ekakat Iyamba
Ekpene Ikot Edet-Nsa Ekpene Ikot-Okon Ekpri Ikot Ene Ekpri Ikot Umo Ekpri Nsidung Enang
Esiene Ufot-Iyanba Esuk Mba Esuk Mbat Efio-Edem Efa Esuk Mbat Umo Edem Esuk Mbat-Efio Urua Ebisa Eneyo
Edem Esa Abakot Efe Efik Imaha Ekpri Ikot Eyo-Edem Esuk Efiom Ikara Esuk Ewa Ekpene Efion Eyo
Esine Ufot Ikot-Edet Nsa Esit Ikot Esit Ikot Ede Nsa Edem Adua Efedem Ekime Mfuk
Ekimi Ebebit Esuk Edem Esuk Odot Efeta Enyanghanse Esin Ufot I
Esin Ufot II Etantan Ediki Okon-Eta Esuk Adim Esuk Itiat Esuk Mbat
Etaa Kpini Etim Edet Efe Ene Esine Ufot Esuk Ekom Ebegang-Irihunguchu
Echegang Etekpa Eyoediomu-Ijibor-Irihunguchu England Afrike Echiakpu Echumofara
Echumogana-Ofiekpa Edimoga Ekprinyin Ebinde Edep Efut Nsei
Egbong Eguoh Ekagong Ekpeherongho Ekpojokown Ekpokre
Ekuaro Emandak Emandok Emekpo Enagendak Enyi
Eyimi Eyombon Edede Egbe Mpi-Iman Egung Ekeja
Ekum Tak Edogo Eshehge Elakin Ezekwe Ebaruma
Ebor Echimbong Etandare Echimbogu Edor Eleneber
Emangbe Etikpe Egbahente Etayip Etakor Etama Nwana
Effraya Ekimaya Ekuhaiai Egbaja Egbanga Ejor
Enyi Nte Enyi-Evertop Ezere Ebulkunda Ekpokpa Eban
Egbugbe Etimitim Ekuri Etara Echingro Ebiem
Echara Ikwo Echara-Osopong Enibichiri-Osopang Enyadologor Enyadolozundechi Etesong
Ezi Ejeme Ejeme Aniogo Ewulu Edo-Ogwashi Egbudu
Ekametagbene Esama Ezebiri Egodor Egolegbene Ekorogbene
Egrangbene Ekogbene Ekumugbene Edegbene Ekerejeta Erho
Edafe Egbogho Ekirigbo Ekpan Ekraka Ekrudu
Eku Emakpo Emehwu Erhokori Edjeba Eghvwa
Ejeketa Ejenesa Esimagbokor Evwenegbor II Evwenogbo I Edjemuon Yavwe
Egbeku Egbo Ewurihie Ebudo Ekuoma Evbe
Emutu Ewuru Ebuku-Agbor Ellu Egbahe Egubi-Camp
Emevor Ehor Ekiugbo Erioja-Camp Ewhokpokpo Ewhusigba
Eziro Ebregbegbu-Camp Edhemoko Ekreka Ekreze-Camp Eniagbedhi
Enuru Eruwha Eyaziaru Egbeme Ewhokpaka Ekeme
Ewokpaso Enhwe Esiyoma Camp Ewu Village Ekparekpa Camp Eqokpaso Camp
Etivori Camp Ewhoke Camp Edadaimoni Camp Emonina Camp Emesonye Erigodo
Egwe Camp-2 Egwe-Camp-I Ekpiku Camp Ekpiku-Camp Emiado Camp Enoko-Camp
Enuado-Camp Erowha Ekregbesi Ezede Camp Ede-Agiliga Ede-Ugbama
Etili Ekelegbesi Egwedhe Eke-Okpokri Emu-ebendo Emu-Iyasele
Emu-Obiogo Emu-Obodeti Emu-Uno Eweshi Etua-Uno Egbaghe
Egbega-Oviri Egbeleku Egborode Ejemogha Ekoko Emadogue
Evwriyan Ekpechor Ezukwu Egbudu-Akah Elume Ebada
Emuaegbedi Ekeresan Edjophe Egiegi Egini Ekete
Ekorota Emadadja Erhieuiohor Edjekemevor Edoide Ehwahwa
Esemagidi Etefe Ehwerhe Ekrerhavwe Erhurigbedi Evwreni
Ejekota Eboh Ekrijezue Emonu Erhobaro Erhuigbedi
Erhuruwe Ekrejebor Eruemukobwarien Effurun-Otor Eghwu Ekameta
Egbo-Ide Egbo-Uhurie Ekakpamre Ekrejegbe Ekrokpe Erhuwarien
Esaba Eyara Ebedei-Uno Eziokpor-Uno Ezionum Effurun
Enerhen Eghoro Egbokodo Egeburu Enohia-Item Enohia-Ntalu
Evuma Egboha-Amuro Elugo-Amakpu Eziama-Ndukwe Elu-Ogo Egwudulegu
Eketube Enwuagba Enyibuchiri Ezza Inyi Ezza-Ebia I Ezza-Ebia II
Efunefune Edomia Egwudilegu Ekebeligwe Enyibichiri Ezza Ofu
Echjara-Unuhu Eguagu-Agbaja Ekaeru-Inyimagu Ezia-Agbaja Ekejube Enwu Agba
Enwumini Enyiagba Echi Aba Edufu Akparata Ezilulo-Eda Echara Echegu Nkaleke
Edda Abarigwe Efugbo Egwuagu Egwuagu Ndegu Ephuenyia Erueke
Ekerigwe Eguefium Ekwetekwe Ekwurukwu Enyim Egogbo
Eguazuwhu I Effium Enyima Equinyima Egu Eke Ekka Village
Ekelebi Egwudinagu Ekebengwene Enigwe Evirigu Ezufu
Ebushike Ededegu Enurim Enya-Gharaigwe Enyadilogu Eziga
Echare-Ukwu Ezeke Ebusieike Effie Mgbabo Ekereikwo Enyigwuchiri
Enyim-Chukwu Enukpeofia Egedegede Emezu Ebieji Edemngwu
Egbelegu Ebusike Ezza Iyonu Edukpachi Eziato Ekwelekwe
Ekendiagu Effia Ule Atani Ekwashi Ezzamagbo Eshi Effia Ulo
Effia-Ulo Egu Ojo Egwegwu Ekweburu Ebusirike Ezekporoke
Ebulike Ewan Eshawa Egbigere Ekor Ekpesa
Ekpedo Erhurun Egor Environ Camps Evbougide Ebelle
Eguare Eko-Ojemen Eko-Ori Egbeka Egbesan Egbiki
Ekekhen Ekillor Eko-Akhahuabhalu Eko-Iyobhebhe Eko-Oguanlen Eko-Uwaya
Eku-Obhiosa Ekhu Eko-Ariofolo Eko-Ehonor Eko-Imolamen Efandion
Egbele Eguare-Uromi Eko Ibadin Eror Ewoyi Ebule
Ewoiki Eguale Eko Ojemohin Emu Emu Ibhiadu Emu Nekhua
Emu Orankhuan Emu Usolo Emua Eguare-Ewatto Ewatto-Ogbe Ewohimi
Edward Eguare-Ohordua Eguare-Okhuessan Eguare-Onogholo Eguare-Oria Eguare-Orowa
Eguare-Ubiaja Eko-Bekor Erhomosele Camp Evbohen Evbovobanosa Eguare-Udo
Eko-Okukpon Eko-Ugbodu Eko-Utomhin Eko Ekperu Eneniha
Eghoro-Amede Ebhoakhuala Ebhokpe Ebhordiza Ebhorua Edueki
Ehanlen Eko-Illeh Ekunalen Emaudo Emuhi Enogban
Ebhoigbon Eghoro-Naoka Eha-Iyekeki Ebute Ekhuele Eko-Ebutemeta
Eko-Omigie Egbadi Edegbe Egori-Nauge Egori-Waterside Ekwotso
Emnokweme Egeuno Egho Eware Ewora Ekpola Camp
Egbogio Elele Ekiuwa Evbumufi Evbuomodu Egbonodoka
Egun Ekae Ekosa Erimona Camp Erome Evbomoma
Evbosa Ogheghe Ebo Ogunmwenyin Egbirhe Emonfonmwan s Evbeehae Evbiyomwanru
Evborohun Evbovbioba Evbukhu Evbuodia Olaya Evbuonu s Camp Egbhuru
Egbokor Evbodamwen Evbodogun Evbodohian Evbohighae Evbokabua
Evbomede I & II Ehumwin Esso Evbuarhue Edummungba Emeyon Egba
Evbosi Eyaah Ekiadolor Evboneka Emeh Egbaton
Ekehuan Egbaen Evbolekpen Evboro Egbeteti Egboha
Ekenomeghele Egbeta Egekpanu Eko Ekpetin Evboba Ekuremu Camp
Ekogben W.N. Estate Evbuogun Eko-Eyuyu Etete Evbonogbon
Essi Eteye Evbiamen Evbiamen Urule Ekhaieye Emabu
Ebetse Ekeke Errah Esioriri Eruere Eme-Ora
Ekhonidunolu Ekhoniguokuen Ekhoniro Ekhonuwaya Ekhuaihe Emuhu
Evbosawe Erhua-Nokhua Ekpan-Irhue Eguaholor Erhuan Evbowe
Evguogho Egbisi Ekuigbo Ekoken Ekomufua Evboikhuendo
Ewedo Eyean Ernfun Egede Elesunsun Erio
Etisun Emure Ekiti Eporo Ekiti Edemo Camp Esue Ekiti Eyigbo
Epe Epe Rd Ekun Camp Eleju Idofin Eti Oyo Edetode
Egin Camp Egunjobi Camp Ekan I Eke-mode Camp Ese Camp Eremiji Camp
Egbu Ekiti Elewuro Emulemoke Enugunator Eziecho
Ezinator Ezineshi Enugwu-Agu Egedo Enugu Isu Ezioka-Isu
Enugu-Afam Ezioha Enugwuife Ezinaifite- Ebenebe Enugunato
Eziola Effokwe Emene Ezedume Enuguna Agbani Enugu-Agu
Ezeonyia Evazu Ezi-Owa Ejuonu Ezinaibite Ejuona
Ekenya Ero-Aguafor Ezenweze Echezma Eke Utara-Iheaka Edem Iheakpu
Ejikanaejima Edembekwu Emoha Ete Nawa Ekposhi-Enugu-Ezike Enugu-Ezike
Enugwu Ezike Ezillo-Enugwu-Ezike Enuvu-Egu Emuoku Ezi Nkerefi Ezinachu
Ezza Nkerefi Eziobodo Echara Enugu Obe Ekeaku Edem-Ani
Eha Etiti-Agu Ezembunagu Ede-nta Ede-Ukwu Eluagu
Edemani Egwu Achi Elhuhe Enugu Achi Egbe-Agu Enugu-Inyi
Efulu Ezi-Achi Echezema Enugu Ezike Enugu-Abia Enugu Agu
Eziania Enugu-Eke Ezama Eke Na Ene Enugu-Eseachi Enugu Amaji
Eji-Nkume Enugu-Ada Enugu-Uwani Egwutu Ejealolo Ezi Amata
Egbelubi Ehere Ukwu Ezialakohu Eziala Ogwu Egberede Ezuhu
Ebee-Umukabi Egberekatua Ezido Ehizaobide Eveulukwu-Obitti Ekpe-Ekugba
Ekpe-Etekwuru Ekpe-Mbara Ekpe-Obokofia Ekpe-Oforole Ekpe-Umuoji Ekpe-Umuudike
Ekugha Elua Etekwuru Ezoama Elekenowasi Eziobojwe
Ebisike-Igwe Eket-Idi-Ido Ehime Ezeoke Ezike-Umunagbala Eze-Obom
Ezeakam-Umuhunaez Ezikpi-Egberemiri Ekwele Ezibu Ezemazi Ezihe
Ehienahi Emekengwe Ekuem Ekwe Ezike Ikpa-Ezike Ezi-Eze
Ebeokimma-Dibia Egbe-Owerre Ezunenyi Emeramnwume Ezeale-Okorokwu Ezedim
Ekilite Ezisu Eziekwe Eluokporo Ezeduru-Okwara Ebon
Eziome-Ogbaku Ekereazu Ogwa Egbeada Emeabiam Emeke Egbelubi-Amata
Eziobo Ekwoke Eti Oha Ebeasaa Ebeise Eziene
Egwedu Eziuba Ezeoha Ebikpe Eziosuala Eluowere
Ezealaopi Ezeobolo Ekifiafor Ehume Umunachi Ejemekwuru Ebenamo
Enigbo Ekpe -Oforole Ekpe -Umudike Ekpe -Umuoji Ekugba Eshime
Ebenese Eluguwutokpi Ezeakaeke Ejemewune Umubu Elugwutokpi Elugwu-Umuhu
Elugwu-umuoka Edenta Edeukwu Ezeogwu Etim Ezi Akuma
Ezioha Amagu Ebisi Exiama Etitilabu Ezenamba Ezedibia
Emeoha Ezeakiri Emeabian Ezelu Eadan Gayon ECWA
Eka Etene Elembelu Eba Ebenitutu Ebogogo
Edegu Ege Elika-Ohuzeyin Etuta Ebiya Epiri
Egayin Ebakpoti Efiwo Egbeche Ejegbo Ejinya-Abakpa
Ejinya-Efoje Emanyi Emedo Emekutu Emere Enale
Enekpoli Efiga-Ofangba Efu-Ichala Egboje Enabo Enegbebe
Enjema Eti-Aor Enjem Eteda-Okaba Ebeje Edigoshi
Esule Efere Eforo Egene Egeneja Em-Agatu
Emi-Abme Emi-Awale Eroko Effin Ekido Emi-Alemaka
Emi-Andrew Emi-Dale Emi-Sado Elegeji Echewu Eketa
Edikeyi Ehurama Eshikwu Efikelegwu Egbile-Ugani Egomeha
Elika Emewe Emewe-Efopa Egudi Eturekpe Egbole
Egume Elubi Echango Echeno Efe Ekpotoko
Emuchi Epete Eti-Akpacha Ede-Adejoh Efuh Ejofe
Ekwokata Etoba Eche-Aba Eji-Elanyi Eke-Aminenga Emachi
Eto Alkura Egbahieme Etutu Egbeda Egga Egbedsyere- Ekinrin Adde
Edumo Eshin Ebeleko Egbeda Egunse Ebimikpo
Edeha Ekpegi Ekpurka Enyikabu Ereyi Eshikabu
Eshikaku Eddo Ere Eban Kaci Eggan Elagi
Ehinkin Emda Egbala Egonicha Emicheje Eyele
Eyele II Efaku Egbagbenebe Egube Ejukulu Erewa
Ebuyaji Efan Eku Daudu Eku Oba Emayin Eni
Eni-Odan Ebankoro Ebikaturu Eborere Ege-Omavi Eika Camp 1&2
Eika-Adagu Eika-Ehi Eika-Sdagu Enyiosiretu Eyika-Eba Ebako
Ebako Uvete Ebokechi Ebozohu Engwuhehe Enyahevu Epaka
Ebuloko Efachipu Efafo Efagbo Efaigele Efakpa
Efekpe Efofe Efoko Efoko-Igo Epunobi Epunoko
Erode II Eroke I Etafo Eteke Etutekpe Ega-Orinono
Ejule-Ofante Ekelekwu Emagaba No 1 Emagaba No 2 Emaka-Ofante Emakpe
Emakpe-Uchola Emenega-Achadu Emonoji Emonyokwu Eboyi Efe-Oro
Efekpe Ekpeyeno Efuofofo Eti-Ede-Ugaru Etiukwukoh Ebiradu Echa
Ejuku Egbe Ejiba Egbejila Egbon Egbon Tomori Lasoju
Eiyenkorin Elega Eleke Eleko Elemula Elepo
Elewure Eleyele Eri-Oke Eru-Oba Eruobodo Elebue
Elewure Yahaya Edo Are Elere Elo-Ekiwe Epupu Etile
Egi Oke Eleku Erinsobare Essa Essa-Oke Ekenete
Ebangi Edogi Edogi-Dukun Efa-Gi Effan Effan Shaaba
Esu Ekikobe Emi Ndake Finweza Emiga Emikpangi Emiworogi
Etsu Kolle Edogi Tswachi Emidebiwa Emigbaziti Emiwaroji Emoworogi
Erugi Esanshi Eyeforogi Ejiju Eruku Ejiku
Epe-Opin Etan Ekudaji Ekudaji Oke Esiuniyi Temidire Elerinjare
Elejola Ekotuntun Elesinmeta Eri-Alhaji Eyeforoji Ere-Omo
Egi-Oyopo Egudu Eleyoka Eyeba Esie Elehin Olodo
Edidi Eleyin Egberioma Ejidogemi Ejidongari Eleja
Elelu Eleni Elesin Nla Ero Elemaso Elebenla
Eleburu Elefere Elepo Agbaku Epo Ebudale Eleko Yangan
Elemere Isale Elemere-Oke Esinlakin Egboelemi Ejin Elebekan
Elebu Elegun Eleja Raji Eniadunma Ewuji Ekesin Funfun
Eleeku Erin-Osun Erinle Eken Erinmope Ejedilogun
Elesin Funfu Erin-Ile Elemo Ogun Eka-Cheja Etchiwada Etsuvum Emiworogi
Etusuyum Ezhigike Edegi-Chapa Ekakpan Ekati Esun
Edegi Ekpasananke Edozhigi Ellah Emigi Esungi Etegbin
Ebute Otta Egan Senyindo Ejinrin Eleju Esemboke Esemeoke
Ebute Agbejoye Ebute Asagun Ebute Imosan Ebute Kosu Ehin Osa Emina Pry School
Enuito Erepoto Erese Ereshe Eyin Osa Egan
Eganringan Emulu Eredo Erimope Ese Ebute Ebute Itamarun
Efiran Eleputu Eputu Ebute Iga Ebute Itasin Ebute Malete
Eginrin Elepete Erikorodo Ewenla Ewu Balogun Egbin
Ewu Elepe Ewu Olorisa Ewu Soba Ebute Ilosu Ebute Lekki Equd Adori
Endo Ezzen Ekpon Endehu Echiechene Eregwa
Eshugu Egwa Pati Edoman-Woro Edomem Gbako Egunkpa Essui Mutum
Eyatsu Ebami Ebugi Edo-Kenchi Edoko Efi-Gana
Efu-Ladan Efu-Naskuta Efu-Ndagi Efu-Yagi Efu-yalwa Egbangi
Eginna Ejiko Ejingi Ekagi Eko Liman Eko-Egiganyan
Ekogo- Ekohadegi Ekosa Nakorji Ekossa Ekowugi Ekowugi-Taci
Ekowugi-Tako Ekowuha Ekowuna Nufu Ekpangi Emi-Jipoci Emi-Linan
Emi-Sheshi Emi-Yanni Emidigi Emijiko Emitacigi Esafarigi
Esanka Esozhi Estako I Etsu-Audu Etsu-Nugba Etsugale
Etsun-Ndako Evuntagi Evutagi Evutagi-Cikan Ewangi-Sheshi Ewugi Dagaci
Ewugi-Gabi Ewugi-Kofa Eyangi-Sale Eye Ezhi-Woro Easghara
Edita Edogifu Eengbara Efogi Munzhi Efogi-Leman Efogimenshi
Efu Alkeli Musa Efu Laruta Efu Mdatureki Efu Tsu Nitsa Efu Tsu-Dazen Egbeshi
Ejiko II Ejiko-Rijiya Ekusodu Area Elsarin Daji Emi Kuta-Kin Emiworo
Esheta Esso Area Essozhi Etsu Gbeni Etsu Umaru Etsu-yiza
Ekpigi Etsu Musa Ebu Sokun Edobagi Edogi Karami Edosi Babban
Edozhugi Egbako Egbati-Chatafu Egbe Dzama Egbe Mamm Egbeko
Egokota Ehukpangi Ejiki Kpata B Ejiko Kpata Elagi II Emagiti
Emagiti Gadza Emagiti- Emi Afa Emi Goyi Emi Isah Emi Jibo
Emi Kakara Emi Kolo-Sagi Emi Lada Emi Likali Emi Likoli Emi Man
Emi Manko Emi Mayaki Emi Men Emi Mustafa Emi Ndace Emi Ndaiji
Emi Ndayagi Emi Qoroyi Emi Rafi Emi Sagi Emi Shaba Emi Sheshi
Emi Shiru Emi Souma Emi Wasako Emi Woshi Emi yamma Emi Yatsu
Emi-Bube Emi-Dwalle Emi-gba Emibusokungi Emigii Emijibo
Emitan Legbo Emitete Emitsu Emitsu Alhassan Emitsu Dangana Emitsu Mmedu
Emiworogi-Babba Emiworongi Emo Gba Emu Tiswayan Eni Gba Eni Ladan
Eni M.Adama Enugi Epan Essan Etsu Audu Etsu Sidi
Etsu-Diko Ewu Zuma Edokota Edotsu Egbatisan Emi Dewo
Emi Iyeti Emi Ndaji Emi Ndako Emi Rowa Emi Sanmasu Emi Takogi
Emi Tswaci Emi Tswanyan Emi Worong Emi Yagi Emi-Daci Emiaru Sabo
Emibezhi Emigiyatsu Emigozan Emikupa Emitsu Bubakan Emitsu Isado
Emitsu Yagi Emiyezhi Emo Sagi Eni Maru Enogogi Enu Gaka
Etsu Abu Etsu Alashe Etsu Yisa Evatagi Ewanko Edigi
Edikusa Ekapagi Ele Elegi-Zuzungi Emi Klofogi Emi Ndaci
Emi Tsowa Emi-Liman Emi-Natsu Emigba Emigbari Emirafi
Eshasti Eshsti Etsu Bako Etsu Mamma Evaa Agada Ezhigi
Eccgi Ega-Kua Egb Nagya Egbati Mayaki Egbati Tswaki Ekugi
Emi Cimbo Emi Dado Emi Daniya Emi Kakemi Emi Kosu Emi Kugi
Emi Sode Gabi Emi Tacigi Emi Tsoda Emi Tswanko Emi Woronangi Emiguye
Emiwoarongi Ewo-zhi Eye Babba Eye Karani Efubankogi Efujwaja
Efushaba II Efutsawa Eminuku Etsugi Ebbo Ebwa-Kikoshinna
Ebwadakiri Ebwekoba Madi Ebwoa Eda Elegi Mumbu Euchi-Yababia
Ezhin Sabo Eba Emitachi Ebaloti Edo Edo-Etsubagi Efutsu-Abu
Egba-Tuko Egbagomacibe Egbati Egya Ekkan Ekku
Ekun Emiko-Tako Emileban Eshinshinbu Etsu-Makka Etsu-Ndakoji
Evti Ewabademi Ewan- Ewtc-Emiko Ewugi Ewukponu
Edoci Egubagi Ekpagi Elomi Emikuta Enitsu Mangun
Eoki-Yabaja Epsu Zagi Esumti Ewako Ebanti Ebegi
Edo Baba Edugui Bawu Egagi Egbanti Ekota Emi - Emidakosule
Emi Daga Emi Datishi Emi Emiworogi Emi Gazhelati Emi Gbodzu Emi Gbogbonti
Emi Gorgo-Tifin Emi Jike Emi Kagba Emi Kanda Emi Kosunti Emi Lukpa
Emi Manbaru Emi Mangujaza Emi Nadeji Emi Nda Kotsu Emi Ndafa Emi Ndaleko
Emi Ndanuwan Emi Ndashaba Emi Nkonin Emi Nkpayiko Emi Poto Emi Tete
Emi Tsadu Emi Tsuyisa Emi Tswayan Emi Worokuso Emi Zhutsu Emi- Emidakosule
Emi- Evungi Emi-?Worongi Emi-Akpaki Emi-Batagi Emi-Bongi Emi-Botan
Emi-Dawu Emi-Dokociz Emi-Dokocizhi Emi-Dznazhi Emi-Edosuerwayi Emi-Ekpagi
Emi-Ewognsu Emi-Gamu Emi-Garako Emi-Gawo Emi-Gawo Iswari Emi-Gawo Tswa
Emi-Gawo Tsysankpa Emi-Gazhe Emi-Gazhevata Emi-Gbanditati Emi-Gbogingi Emi-Gbokota
Emi-Ghazhe Mu Emi-Kokonkara Emi-Kpansa-Nagi Emi-Kpareji Emi-Kpatadzupu Emi-Kpatanti
Emi-Kpayi Emi-Kucitagi Emi-Kugi Emi-Lagada Emi-Lanfa Emi-Likede
Emi-Luci Emi-Majin Emi-Makama Emi-Makun Emi-Mantawaki Emi-Mantuaki
Emi-Manyisa Emi-Masaki Emi-Matswagi Emi-Mayaki Emi-Ndadzan Emi-Ndagi Isa
Emi-Ndalikali Emi-Ndanida Emi-Ndarani Emi-Ndasheshi Emi-Ndashun Emi-Ndaswanyan
Emi-Ndatsyiya Emi-Ndayamma Emi-Ndayiko Emi-Poto Emi-Sakpefu Emi-Shaba Keji
Emi-Shabako Emi-Tswaako Emi-Tswanyan Emi-Twaci Emi-Uluko Emi-Waki
Emi-Wodata Emi-Wokali Emi-Woro Emi-Woro-Shaba Emi-Worong (1) Emi-Worong (II)
Emi-Worongi Emi-Worongo Emi-Yabindin Emi-Yebosoko Emi-Yekoko Emidadocin
Emikako Emikarmu Emiladan EmiNdaceko Emindaniya Emitsuzuru
Emizhigici Emu Mapa Enagi Endekotsu Enuta Etnudogo
Etsan Etsu Woro Etsu-Tasha Evungi Eyagi Edam
Edan Mallam Ekwagi Estagi Etsagi Edan Edolusa
Edugi Egbagi Epa Esunginda Egangi Ekwa
Ezhi Egwa Eloigi Etku Ealali Erena
Ebba Emi-Shiru Erina Edu Sangoyomi Ejigbo Ere Oke
Edu Baale Egando Ailigun Egando Akinbo Egando Alagba Egudu Adesi Egudu Agbogun
Egudu Baale Egudu Lele Eguntedo Eleru Erinlr Ewuoe Ajasa
Ewutagbe Egbatedo Ejigbo Baale Ekoledo Elemoki Erin
Eriwo _Ejigbo Titun Ewupe Egbado Ajegunle Ejio Elegbata Elere Adubi
Elobuto Eloyele Eruka Ewekoro Enilolobo Ebiti
Ekundayo Epoto Ebuite Imobi Esure Ewuren Ebidagba
Erigun Ehin Etiri Elegun Mesan Erapo Eri Oke Erilobi
Erin Somibare Erubudo Esenale Egan Elagbawa Eleiyele Elewudu
Enigbowa Eresun Erilope Erineke Eringbala Erinla
Erinlogun Erinwodo Etiale Etikiji Egan Moro Egan Saba
Egan-Giwa Egudugba Egunango Eredo Siwonku Eresu Erigboro
Erikurudu Eril Somibare Erilamo Eriloke Erubodo Etikiriji
Etitiale Eyin-Erejun Eyinobo Eyioke Egan Otunba Eganlogi
Egbenolu Egunsen Eri -Oburo Eriji Eriwu Erofo
Eruwon Esuru Eti Oba Ereji Erigo Erinlu
Elemo jogga Eleruja Eredo Balogun Ekendetu Erunwon Lagba Ebiran Lube
Ebiran Sofusi Ebute Ore Edun Ogedegede Eleworo Erukute Ewedina
Ewepeju Efun Oyeodu Egirugi Oba Egunda Eroke Erunb Ejilafin
Erunbe Lwani Esimi Ewusin Ladewusi Ebinpejo Ebut Osese Erunbe Asogboni
Erunwon Erunwon Oridota Ewetedo Erin Nla Eguru Eleiyile Adebiyi
Eriki Awoke ErikiOdofin Edun Onlogbo Erifu Erukulesi Erunbe
Elegunmefa Efon Edila Ese Oke Eleweran Eweje
Ego Egunre Eyinwa Ebute Odo Egb-Imosu Emuren
Eriwe Efire Edunola Igodankuda Ebute Oni Eba Igboedu Ebute Okun
Eboda Ebugan Egua Egundebi Egunfoye Ekuku
Eluju Ewo Oliwo Ewu -Lemo Ewu Dihomey Edina Elepetu
Emure Ereku Erin Igbo Eriyo Ga Ewa Oluwa Ewa Solaja
Ewu Ajeinfunja Ewu Ena Ewu Ode Ewu Ogun Ewu Oloja Ewu Olopo
Eyin Odan Eyita Edun Ejire Elebutu Elemo Elewuran
Erinpa Apensa Egba Ilewo Egba Isaga Orita Eleeyo Ebute -Igboro Eeja Orile
Eggua Egunjobi Elegbede Erimi Erinja Eykarise
Egbo Oloparun Elemere Eleyale Dada Erinmi Erinmi Oguntade Etute Adewale
Eriti Ese Erusu Etroro Epinmi-Akoko Ebibotei Zion
Ebibotei Zion-Opuba Ebiwegboni Eere Community Egbeghebini Ekpetonron Ehin Ofe
Emomo Eyo Ezekiel Camp Emewu Camp Ebiniza Epin Camp
Ekpu Camp Ekundayo I Ekundayo II Epemubou Eripose Elebiseghe
Erijo Esale Eti Oreseun Eleyowo Eleyewo Emilolo
Enu-Ama Ebidlo Ekohebo Camp Enikorogha Epewe Eredase Camp
Esenoko Camp Ebute Ipare Ehin - Osa Elegboro Ereke Ereke Majofodun
Ereke Makuleyi Etigho Eke atiye Eke baale Eke didi Eke ilutitun
Eke itiola Eke moki Eke nla Eke ofolajetan Eke yonren Ernna ogbeni
Erunna Erunna lagbe Ehinogbe Ehin Oke Erin Titun Eloyeko
Eyingun Eyingun Akimoledun Ebute Oko Edinmolota Erinjomo Estate Camp 1
Estate camp 2 Ewi camp Ekelen Camp Epowe Egure Jomo Ebunla
Elikenah Elegbeka Eze Ezeje II Eleninla Eporo
Ejemu Elegbeje Edoro Ekerin Eleegun Eleji Oweeru
Elesin Eti-Oni Eripa Erinwo Esa Egbejoda
Ede Township Elero Ededimeji Eleran Eniso Egbedi
Ebunlaope Ekuro Ekusa Eesun Esa Odo Esa-Oke
Egigun Eriro Eiyentanle Eleeru Eleesan Edunabon
Elemu-Alagba Elerin Elegudugbe Egbirin Elewa Ebgejoda
Erinoke Esena Elegberun Elewure Oke Elewure-Isale Eeelu
Eko Ajala Eko Ende Eesa Oke Suru Edemosi Ejigbo-Orangun Elegudu
Eji Elebanla Elemi EIesin-Funfun Ekosin Elewedu
Elesu Eeleke Erin-Ijesa Erin-Oke Erinmo Eti Oni
Egan Aje Ekewa Elepe Elewebe Emiabata Eleekara
Elekuru Eniosa Ekefa Ejitolu Elewintan Ekesan
Elerinle Elewi Egbalekan Elesan Efunwole Egbe Omo
Elegbeda Elukotun Eruwa Eboade Elesinfunfun Erinwusi
Egannarin Elenusonso Eleso Ekokan Egbebi Elekule
Elewele Esinjowo Ewetunde Epipi Elekuku Ehito
Egbedoyin Ehinke Eeri Eesunla Efunwumi Elekokan
Eyinke Eeye Village Egbedeyi Egideeye Village Epo Village Edunjo
Eleke-Elere Elekoto Ewuji-Asa Egbeleka Eletu Esinmu
Ejioku Elegbada Eleyan Igbo Elemu Eleruko Eesomi
Elebe Elekulu Elemibo Elerufila Ile Elegungun Elesu Adeosun
Emi Abata Egunla Elera Erinoti Ebila-Temidire Exland
Ewer Efebiri Egboama Egbolom Egbom Egunughan
Ekunuga Elok Emekesue Emelego Emesu Emilaghan
Emirikpoko Emon-Ema Emabu Engeni Esala Esidia-Ogbema Ebiriba-Ikodi
Ebiro Edeeha Edeoha Edugberi Ekpene Emezi
Elem Sangama Ebon-Okolo Ebuguma Echitcham Egbomu Egbormu
Egwede Ekede Ebuye-Dokubekiri Eferewari Elem Ama Ebubu
Egalor Ejama Ekara Eteo Eyaa Egamini
Ehio Ehioprada Ekunchara Elele Alimni Emohua Eza-Nkpokwu
Eegelem Egbeke Egwi Ezelaka Ezikohia Ekuche
Ezeogo Elelenwe Elimgbu Eliozu Elipparanwo Eneka
Eboaha Egboda Egita-Akabuta Ekpe -Aggah Ekpe -Mgbede Elehia
Elieta Erema Ekerekana Eberi Epelema Egberu
Elekohia